Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2009
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Palliatieve sedatie (2.0)

Pallialine - Richtlijn - 2009

Darmkanker / Diabetes Mellitus

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2009
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG)

Borderlinepersoonlijkheidsstoornis / Chronische nierschade

NVVG - Verzekeringsgeneeskundig protocol - 2009
Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis (2009)

NVvP - Richtlijn - 2009
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Hulp bij zelfdoding bij patiënten met een psychiatrische stoornis.

Richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij kinderen en jeugdigen (2009)

NVvP - Richtlijn - 2009
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen

Gezondheidsraad - Advies - 2009
Tijdens of na een zwangerschap kunnen vrouwen antistoffen maken tegen rode bloedcellen van het (ongeboren) kind. Deze antistoffen kunnen leiden tot afbraak van de rode bloedcellen van de foetus en de pasgeborene, en dat kan ziekte of zelfs de dood tot gevolg hebben. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden toegenomen om antistofvorming tegen te gaan. Nederlands onderzoek in het kader van het project Opsporing en Preventie Zwangerschapsimmunisatie (het OPZI-project) heeft hieraan een aanzienlijke bijdrage geleverd. De implicaties van die ontwikkelingen vormen de basis voor het advies van de Gezondheidsraad dat vandaag door de minister van VWS in ontvangst is genomen.

Autismespectrumstoornissen: een leven lang anders

Gezondheidsraad - Advies - 2009
Wat is een autismespectrumstoornis? Komt het vaker voor dan vroeger? Welke aanpak is gewenst om kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een dergelijke stoornis zo goed mogelijk te laten functioneren in het gezin, onderwijs, en werk?

Epicondylitis M60

NHG - Samenvattingskaart - 2009
Epicondylitis lateralis (tennisarm) en medialis humeri (golferselleboog): aandoeningen van de origo van de pols- en vingerextensoren respectievelijk -flexoren, die gepaard gaan met pijn op of rond de epicondylus lateralis respectievelijk medialis.

Varices M30

NHG - Samenvattingskaart - 2009
Varices: uitgezette, meestal gekronkelde venen met vaak insufficiënte kleppen en een abnormale, soms retrograde bloedstroom.

Richtlijnen depressie bij jeugdigen

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2009
GGZ-Richtlijnen depressie bij jeugdigen

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home