Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2009

Stoornissen in het gebruik van alcohol

GGZ en Trimbos-instituut - Multidisciplinaire richtlijn - 2009

Zorgmodule Stoppen met Roken van Partnership Stop met Roken

Overige bronnen - Zorgmodule - 2009
De Zorgmodule Stoppen met Roke, een generieke module, is geïnitieerd en vastgesteld door het Partnership Stop met Roken. Het Partnership Stop met Roken is een onafhankelijk samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen uit de gezondheidszorg. Het Partnership Stop met Roken is in het jaar 2000 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS en richt zich op een uniforme en gecoördineerde aanpak van het stoppen met roken in de zorgsector. Verschillende generieke modules kunnen naast elkaar bestaan en kunnen onderdeel zijn van een zorgstandaard.

Palliatieve sedatie (2.0)

Pallialine - Richtlijn - 2009

AAA - Aneurysma van de abdominale aorta, diagnostiek en behandeling

NVvH - Richtlijn - 2009
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Glaucoomrichtijn addendum 2009

NOG - Addendum - 2009
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)

Handreiking Diagnostiek van dementie, A4-kaart Stroomschema diagnostisch proces

Verenso - Stroomschema Diagnostisch proces bij dementie - 2009

Handreiking Diagnostiek van dementie

Verenso - Handreiking - 2009

LESA Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis

NHG-KNMP/WINAp - LESA - 2009
Het NHG en KNMP/WINAp beogen met deze LESA overeenstemming te bereiken over de onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen huisarts en apotheker bij de medicatieoverdracht na ontslag uit het ziekenhuis, de samenwerking te verbeteren en zo te komen tot optimale zorg voor de patiënt.

Behandeling van tabaksverslaving

CBO-Diliguide - Samenvattingskaart - 2009
Stoppen met roken

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home