Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2010

Coeliakie: emancipatie van een kinderziekte

NTvG - Commentaar CBO-richtlijn - 2010
De afgelopen decennia is onze kennis over coeliakie enorm toegenomen. Zo zijn er belangrijke veranderingen bekend geworden over prevalentie, klinische presentatie, behandeling en het optreden van complicaties. Deze nieuwe kennis is opgenomen in de CBO-richtlijn ‘Coeliakie en dermatitis herpetiformis’. Er is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij deze richtlijn. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2459

Landelijke netwerkrichtlijn Subfertiliteit

Overige bronnen - Bij de NHG-Standaard - 2010

LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

NHG, KNMP, VERENSO, FNT, ActiVite - LESA - 2010
Deze LESA geeft aanbevelingen voor het maken van afspraken tussen zorgverleners in de eerste lijn over het actueel houden van het medicatieoverzicht. Gestreefd wordt naar een optimale situatie; om dit te bereiken zijn afspraken tussen zorgverleners nodig. De afspraken kunnen worden vastgelegd in een gezamenlijk protocol.

Perifere aangezichtsverlamming M93

NHG - Standaard - 2010
Perifere aangezichtsverlamming: volledige of gedeeltelijke, eenzijdige verlamming van de aangezichtsmusculatuur door een functiestoornis van de nervus facialis. Bij volledige uitval is de aangezichtsmusculatuur geheel verlamd, met een hangende mondhoek en onvermogen om het oog te sluiten aan de aangedane zijde. Idiopathische perifere aangezichtsverlamming (IPAV): een perifere aangezichtsverlamming waarvoor geen oorzaak kan worden gevonden. Huisarts Wet 2010:53(8):428-35.

Obstipatie M94

NHG - Samenvattingskaart - 2010

Obstipatie M94

NHG - Standaard - 2010
Huisarts Wet 2010;53(9):484-98.

Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn (1.0)

Pallialine - Richtlijn - 2010

XIV Sepsis

SWAB - Richtlijn - 2010

LESA Stoornissen in het gebruik van alcohol

NHG en VVGN - LESA - 2010
Het NHG en de VVGN beogen met deze LESA betere zorg te verlenen aan patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol. Onder deze stoornissen worden verstaan: problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en -afhankelijkheid. Huisarts Wet 2010:53(4):S1-5.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home