Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2010, herformulering 2013

Acneïforme dermatosen

NVDV - Richtlijn - 2010, herformulering 2013
Wanneer in deze richtlijn gesproken wordt over acne, wordt daarmee over het algemeen de meeste voorkomende vorm, te weten acne vulgaris, bedoeld. Andere vormen van acne (acne conglobata, acne neonatorum en acne cosmetica) zijn buiten beschouwing gelaten. Acne ectopica ofwel acne inversa wordt onder de term hidradenitis suppurativa besproken. De richtlijn Acneïforme Dermatosen werd op 18 juni 2010 geaccordeerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NVDV. De richtlijn werkgroep Acneïforme Dermatosen heeft in 2013 nav de berichten in de media rond de verhoogde kans o p trombo-embolische processen bij vrouwen die de Diane 35 gebruiken, de paragraaf hormonale behandeling geherformuleerd. Het betreft met name hoofdstuk hormonale behandeling (pag. 37 en verder).

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home