Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2011
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Preconceptiezorg M97

NHG - Samenvattingskaart - 2011

Verslaving en werk: Middelengebruik en (dis)funcitoneren op het werk

Stecr - Werkwijzer - 2011
Dit is de eerste versie van de STECR werkwijzer Verslaving en Werk en (dis)functioneren op het Werk. In deze werkwijzer wordt aandacht besteed aan verslaving en/of het gebruik van middelen. De Werkwijzer richt zich vooral op de werkgever -werknemersrelatie, maar kan (deels) ook gebruikt worden als het gaat om een re-integreren cliënt van het UWV. In de werkwijzer zal kort besproken worden wat de verslaving medisch gezien inhoudt. Voorts beoogt de werkwijzer praktische aanknopingspunten te bieden voor het ontwikkelen van  beleid op het gebied van middelengebruik en voor het op een verantwoordelijke wijze omgaan met een medewerker die een verslavingsprobleem heeft. Een belangrijk aspect waar aandacht aan wordt besteed zijn de rechten en plichten van zowel werknemer als de werkgever voor zover het gaat om re-integratie van de werknemer die met een verslaving kampt. Hierbij zal tevens aandacht besteed worden aan privacyaspecten met betrekking tot het ontwikkelen van beleid en re-integratie

Werkwijzer Schuldhulpverlening

Stecr - Werkwijzer - 2011

Bij de NHG-Standaard Diverticulitis

H&W - Implementatie - 2011

NHG-Standaard Diverticulitis (login vereist)

H&W - Standaard - 2011
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 9:492-499

Diverticulitis M99

NHG - Samenvattingskaart - 2011
Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon. Differentiaaldiagnose: prikkelbaredarmsyndroom, appendicitis, colorectaal carcinoom, gastro-enteritis, obstipatie, inflammatoire darmziekte, pelvic inflammatory disease en torsie van een linkerovariumcyste.

Diverticulitis M99

NHG - Standaard - 2011
Huisartsen zien met enige regelmaat mensen met de mogelijke diagnose diverticultis. Wat is de waarde van BSE en CRP bepaling? En heeft het geven van antibiotica zin bij een diverticulitis? De standaard biedt houvast hoe te handelen. Diverticulitis: ontsteking van één of meer divertikels van het colon. Differentiaaldiagnose: prikkelbaredarmsyndroom, appendicitis, colorectaal carcinoom, gastro-enteritis, obstipatie, inflammatoire darmziekte, pelvic inflammatory disease en torsie van een linkerovariumcyste. Huisarts Wet 2011:54(9):492-9.

Ziekte van Parkinson M98

NHG - Standaard - 2011
Deze standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Ziekte van Parkinson uit december 2003.

Preconceptiezorg M97

NHG - Standaard - 2011
De NHG-Standaard Preconceptiezorg geeft richtlijnen voor advisering aan paren met een kinderwens. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 6:310-326 en Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 6:327-327

Niet-kleincellig longcarcinoom

Pallialine - Richtlijn - 2011

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home