Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2011

Varenicline voortaan ook bruikbaar bij stoppen met roken

NHG - Addendum bij de NHG-Standaard Stoppen met roken - 2011
In de NHG-Standaard Stoppen met roken uit 2007 wordt het gebruik van varenicline (Champix) nog niet aanbevolen omdat het middel op dat moment alleen was onderzocht bij gezonde proefpersonen en omdat de effecten op de lange termijn nog onduidelijk waren.

WKGF Standpunt antipsychotica/QT-tijd/ECG controle 2011

Ephor - Standpunt WKGF - 2011
Werkgroep Klinische Gerontofarmacologie (WKGF)-standpunt inzake het bepalen van het QT- interval bij het voorschrijven van antipsychotica bij ouderen.

Patiëntenversie zorgmodule Stoppen met roken

Overige bronnen - Patiëntenversie - 2011
Van de zorgmodule is eind 2011 een patiëntenversie gepubliceerd. Hiervan is ook een online versie beschikbaar op www.stoppen-met-roken.nl. Het voornaamste doel van de Zorgmodule Stoppen met roken is het bevorderen van goede zorg bij stoppen met roken. De zorgmodule geeft duidelijkheid over wat verwacht mag worden van een stoppen-met-rokenbehandeling en de bijpassende organisatie. Op basis daarvan kan de patiënt een betere keuze maken voor een stoppen met roken behandeling. Zorgaanbieders kunnen hierop hun aanbod afstemmen en zorgverzekeraars kunnen met deze Zorgmodule als uitgangspunt afspraken over de behandeling maken. De module sluit hierbij aan op de ontwikkelingen rondom de vergoeding van de behandeling bij stoppen-met-rokenprogramma’s.

Medicijnen: NVR-Medicijnen-richtlijn-verantwoord-gebruik-van-biologicals-januari-2011

NVR - Richtlijn - 2011
Verantwoord gebruik van biologicals bij IMID (=Immune Mediated Inflammatory Disorders). De richtlijn richt zich op de, volgens label van de biologicals, erkende IMID-ziektebeelden: Reumatoïde Artritis (RA), spondylitis ankylopoietica (SA), psoriasis vulgaris, artritis psoriatica, colitis ulcerosa, ziekte van Crohn, juveniele idiopathische artritis, uveitis en sarcoidose.

Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen

Verenso - Richtlijnm handleiding en patiëntenfolder - 2011
Multidisciplinaire richtlijn - deel 1 - samenvatting, aanbevelingen, indicatoren en medicatietabellen. Dit deel is in drukversie beschikbaar.Multidisciplinaire richtlijn – deel 2 – integrale tekst met onderbouwing van conclusies en aanbevelingen. Dit deel is digitaal beschikbaar.Multidisciplinaire richtlijn – deel 3 – bijlage. Dit deel is digitaal beschikbaar.Handleiding – Ouderen en pijn, tips voor verpleegkundigen en verzorgenden. Dit deel is digitaal beschikbaar.Patiëntenfolder – Ouderen en pijn, tips voor patiënten, familie en mantelzorgers.

Anticonceptie M02

NHG - Standaard - 2011
De nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie bespreekt naast de hormonale vormen ook andere vormen van anticonceptie. In deze nieuwe standaard zijn de NHG-Standaarden Hormonale anticonceptie en Het spiraaltje samengevoegd en uitgebreid met andere vormen van anticonceptie (zoals de nuvaring, de pleister en het implantatiestaafje). Met het verschijnen van deze Standaard vervallen de NHG-Standaarden Hormonale anticonceptie (M02) en Het spiraaltje (M14).

Bij de NHG-Standaard Anticonceptie

H&W - Implementatie - 2011
De nieuwe NHG-Standaard Anticonceptie bespreekt naast de hormonale vormen ook andere vormen van anticonceptie. Anticonceptie In deze nieuwe standaard zijn de NHG-Standaarden Hormonale anticonceptie en Het spiraaltje samengevoegd en uitgebreid met andere vormen van anticonceptie (zoals de nuvaring, de pleister en het implantatiestaafje). Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 12:677-677

M02 NHG-Standaard Anticonceptie

H&W - Standaard - 2011
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 12:652-676.

Richtlijn Morbide Obesitas

NVvH - Richtlijn - 2011
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale chirurgie en Nederlands Instituut van Psychologen. Met ondersteuning van Orde van Medisch Specialisten.

Pijn: Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen

Verenso - Richtlijn, Handleiding en Patiëntenfolder - 2011
Met de richtlijn Herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen wil Verenso bijdragen aan een betere en snellere herkenning en behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home