Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2012

Anogenitale Lichen Sclerosus

NVDV - Richtlijn - 2012

Zorgmodule Voeding

Overige bronnen - Zorgmodule - 2012
De Zorgmodule Voeding biedt een handvat om binnen de multidisciplinaire zorggroep goede afspraken over de te leveren voedingszorg te maken.

Lichen sclerosus M101

NHG - Standaard - 2012
Lichen sclerosus: huidaandoening gekenmerkt door atrofie (‘sigarettenpapier’) en/of hyperkeratose, macroscopisch herkenbaar als scherp begrensde, porseleinwitte glanzende plekken, op den duur aanleiding gevend tot anatomische veranderingen, zoals verdwijnen van de labia minora en vernauwing van de introïtus vaginae.

Lichen sclerosus M101

NHG - Samenvattingskaart - 2012
Lichen sclerosus is een chronische inflammatoire huidaandoening met als hoofdklacht jeuk.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - NHG-Standaard - 2012
Buikpijn wordt onderscheiden naar duur in acute buikpijn (≤ 1 week), niet-acute buikpijn (> 1 week) en chronische of recidiverende buikpijn (> 2 maanden) en naar oorzaak in buikpijn berustend op een somatische oorzaak en functionele buikpijn. Huisarts Wet 2012;55(9):404-9.

Buikpijn bij kinderen M100

NHG - Samenvattingskaart - 2012

Gezondheidsraadadvies: nieuwe voedingsnormen voor vitamine D (voor volledige artikel inlog vereist)

NTvG - Commentaar - 2012
Het nut van vitamine D staat de afgelopen jaren stevig ter discussie. Zo zijn er claims dat vitamine D niet alleen de botgezondheid bevordert, maar ook een heilzame werking heeft bij aandoeningen als kanker, diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Maar hoe hard zijn de bewijzen hiervoor? En moet mensen die mogelijk een risico op een tekort lopen worden aangeraden voor de zekerheid extra vitamine D te slikken, of is dat niet nodig?

NHG-Standaard Fractuurpreventie (tweede herziening) voorheen Osteoporose

H&W - NHG-Standaard - 2012
Belangrijkste wijzigingen: 1. De titel en inhoud van de standaard zijn gewijzigd ten opzichte van de NHG-Standaard Osteoporose; fractuurpreventie komt centraal te staan. 2. Aan de standaard is een algoritme voor gebruik in de dagelijkse praktijk toegevoegd. 3. De botmineraaldichtheid (BMD) wordt uitsluitend aan de hand van de T-score bepaald. De Z-score wordt niet meer gebruikt.

Addendum bij de NHG-Standaard Rectaal bloedverlies - Diltiazemcrème voor de behandeling van chronische fissuren

H&W - Addendum NHG-Standaard - 2012
Eerstekeusbehandeling van chronische fissuren is lokaal diltiazemcrème 2% FNA 2 maal per dag in plaats van isosorbidedinitraatcrème 1% FNA (sterke aanbeveling, bewijskracht matig).

Addendum bij de NHG-Standaard CVA juli 2012

H&W - Addendum - 2012
Kernboodschap: Termijn voor starten intraveneuze trombolyse verlengd van 3 naar 4,5 uur.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home