Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2013

Contacteczeem

NVDV - Richtlijn - 2013

Richtlijn cellulitis en erysipelas van de onderste extremiteiten

NVDV - Multidisciplinaire evidence-based richtlijn - 2013

NHG-Standaard ’Schildklieraandoeningen’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2013

XVIII Acute infectieuze diarree

SWAB - Richtlijn - 2013

XVII Gecompliceerde urineweginfecties

SWAB - Richtlijn - 2013

NHG-Standaard ’Schildklieraandoeningen’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2013

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) M102

NHG - Samenvattingskaart - 2013
SOLK is een werkhypothese gebaseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten.

Lyme-borreliose 2013

CBO-Diliguide - Richtlijn - 2013
Lymeziekte is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die wordt overgedragen door een beet van een besmette teek, de Ixodes ricinus. Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal besmettingen met Borrelia burgdorferi in Nederland toeneemt en artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen betreffende preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte.

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2013, nummer 7:320-330

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013)

KNMG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
Preventief Medisch Onderzoek  (PMO) is medisch onderzoek  zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem. De richtlijn stelt kwaliteitseisen aan het - vaak commerciële - aanbod van preventief medische onderzoek. Veel mensen weten vaak niet op welke aandoening(-en) en risicofactoren een PMO gericht is en wat de mogelijke gevolgen en risico’s zijn. Ook is het lastig om te achterhalen of een PMO zinvol is en wat kwalitatief goede en minder goede aanbieders zijn.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home