Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

XVII Gecompliceerde urineweginfecties

SWAB - Richtlijn - 2013

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) M13

NHG - NHG-Standaard - 2014
Perifeer arterieel vaatlijden (PAV): atherosclerose distaal van de aortabifurcatie. Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen enkele uren tot dagen en chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke ischemie.  De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term ‘chronisch obstructief arterieel vaatlijden’. Huisarts Wet 2014;57(2):81.

Praktijkkaart Vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis)

KNOV - Praktijkkaart
Het KNOV-standpunt 'Vrouwelijke genitale verminking' (VGV) geeft duidelijkheid over de rol van de verloskundige in de preventie van VGV. Het standpunt geeft ook aan hoe verloskundigen adequate zorg geven aan besneden vrouwen.

NHG-Standaard ’Schildklieraandoeningen’

GeBu - Richtlijn farmacotherapie - 2013

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) M102

NHG - Samenvattingskaart - 2013
SOLK is een werkhypothese gebaseerd op de (gerechtvaardigde) aanname dat somatische/psychische pathologie reeds afdoende is uitgesloten.

Zorgmodule Voeding

Overige bronnen - Zorgmodule - 2012
De Zorgmodule Voeding biedt een handvat om binnen de multidisciplinaire zorggroep goede afspraken over de te leveren voedingszorg te maken.

Lyme-borreliose 2013

CBO-Diliguide - Richtlijn - 2013
Lymeziekte is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi, die wordt overgedragen door een beet van een besmette teek, de Ixodes ricinus. Er zijn sterke aanwijzingen dat het aantal besmettingen met Borrelia burgdorferi in Nederland toeneemt en artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen betreffende preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte.

NHG-Standaard Schildklieraandoeningen (tweede herziening) (login vereist)

H&W - NHG-Standaard - 2013
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2013, nummer 7:320-330

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek (2013)

KNMG - Multidisciplinaire richtlijn (MDR) - 2013
Preventief Medisch Onderzoek  (PMO) is medisch onderzoek  zonder dat de cliënt een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie voor een gezondheidsrisico of –probleem. De richtlijn stelt kwaliteitseisen aan het - vaak commerciële - aanbod van preventief medische onderzoek. Veel mensen weten vaak niet op welke aandoening(-en) en risicofactoren een PMO gericht is en wat de mogelijke gevolgen en risico’s zijn. Ook is het lastig om te achterhalen of een PMO zinvol is en wat kwalitatief goede en minder goede aanbieders zijn.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home