Filter op:
Soort document
Bron
Uw selectie:
Rijksoverheid - VWS

Roken

Rijksoverheid - VWS - Informatie

Huiselijk geweld

Rijksoverheid - VWS - Informatie
Een miljoen mensen in Nederland worden jaarlijks slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Vormen van huiselijk geweld: partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking; kindermishandeling, seksueel kindermisbruik en verwaarlozing; ouderenmishandeling; oudermishandeling; eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijke genitale verminking ('vrouwenbesnijdenis') of huwelijksdwang.

Drugs

Rijksoverheid - VWS - Informatie

Levenseinde en euthanasie

Rijksoverheid - VWS - Informatie
Palliatieve zorg, Wilsverklaringen, Late zwangerschapsafbreking en levensbeƫindiging bij pasgeborenen.

Geneesmiddelen

Rijksoverheid - VWS - Informatie

Alcohol

Rijksoverheid - VWS - Informatie

Abortus

Rijksoverheid - VWS - Informatie

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home