Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
VSN

Myasthenia gravis (MG, ACHR MG)

VSN - Informatie
Verschijnselen die vaak bij MG voorkomen, zijn zakkende oogleden, dubbelzien en problemen met slikken.

Spinale spieratrofieën type 1

VSN - Informatie
Spinale musculaire atrofieën type 1, ziekte van Werdnig Hoffmann.

Spinale spieratrofieën type 3

VSN - Informatie
Spinale musculaire atrofie type 3, ziekte van Kugelberg-Welander.

Proximale myotone myopathie (PROMM)

VSN - Informatie
Myotone dystrofie type 2 (MD 2).

Polyneuropathie

VSN - Informatie

Nemaline myopathie

VSN - Informatie

MGUS-polyneuropathie

VSN - Informatie

Mitochondriële myopathieën

VSN - Informatie

Glycogenose V (McArdle)

VSN - Informatie
Ziekte van McArdle, glycogenose V, spierfosforylasedeficiëntie, glycogeenstapelingsziekte type V, Myofosforylase deficiëntie, spierglycogeen fosforylase deficiëntie.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home