Filter op:
Soort document
Bron
Uw selectie:
Overige documenten

Patiëntveiligheidskaarten

NPCF - Veiligheidskaarten
Neem direct contact op met je verloskundige bij de volgende signalen. Denk mee, praat mee, doe mee - veilig in het gezondheidscentrum. Help mee aan een veilige behandeling van uw kind. Help mee aan uw veilige behandeling. Help mee aan uw veilige behandeling in de polikliniek. Help mee aan veilig medicijngebruik. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht. Denk mee, praat mee, doe mee - voor een veilig medicijngebruik.

AWBZ-brede zorgregistratie

Zorginstituut Nederland - Website
Met deze website ondersteunt het CVZ de AWBZ-ketenpartijen bij het werken met AZR. De AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) is een systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de keten: het indiceren, het toewijzen en het leveren van zorg en het opleggen van de eigen bijdrage aan cliënten. Het doel van AZR is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en bijdragen aan een afname van administratieve lasten.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home