Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
Overige documenten

Rekenhulp omzetten benzodiazepines

Overige bronnen - Rekenhulp, calculator
Calculation of a benzodiazepine switch.

KNMP-rekenhulp voor benzodiazepinen afbouw

KNMP - Rekenhulp afbouwschema

ADHD bij kinderen en adolescenten

Overige bronnen - Informatie vooor professionals in jeugd-ggz
Informatie van het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose.

Overzicht migrainemiddelen om een aanval te couperen

Zorginstituut Nederland - Farmacotherapeutisch Kompas Overzicht

LESA: Kennisdocument Antistolling (horend bij LESA Antistolling)

NHG, KNMP, FNT en NMT - Kennisdocument - 2011
De LESA Antistolling gaat vergezeld van een zogenaamd Kennisdocument Antistolling.  Dit Kennisdocument bevat extra informatie over de verschillende antistollingsmiddelen zoals farmacologische eigenschappen, werkingsmechanisme en mogelijke bijwerkingen en interacties. Ook de gevolgen voor het beleid van de verschillende beroepsgroepen komen erin aan de orde (zoals bijvoorbeeld eventuele extra controles bij ingrepen en injecties en mogelijke alternatieve medicatie bij ongewenste interacties).horend

Farmacotherapeutisch Kompas (FK)

Zorginstituut Nederland - Website

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home