Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2010

Nieuw licht op vitamine D

NTvG - Stand van zaken - 2010
Herwaardering van een essentieel prohormoon. Vitamine D-tekort wordt niet langer alleen maar gerelateerd aan het optreden van osteomalacie, rachitis en osteoporose. Er bestaat een causaal verband met de spierfunctie en met het functioneren van ons afweersysteem. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1810

Bloedingen door vitamine C-deficiëntie

NTvG - Casuïstiek - 2010
Scheurbuik in de 21ste eeuw. Een 68-jarige vrouw die al jaren regelmatig haar huisarts bezocht met onverklaarbare klachten, kwam bij de afdeling Interne Geneeskunde om pijnlijke huidafwijkingen op de onderbenen te laten analyseren. Onderzoek naar systeemziekten leverde geen diagnose op. Wat later ontwikkelde patiënte ecchymosen en petechiën. Daarop constateerde de huisarts een hypovitaminose C. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1638

Metformine veroorzaakt wel degelijk B 12 -deficiëntie (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: In welke mate veroorzaakt metformine een deficiëntie van vitamine B12 en folaat en een toename van homocysteïne? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2351

Zijn vitamine D3 en fysiotherapie na heupfractuur zinvol? (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: Leidt een combinatie van uitgebreide fysiotherapie en orale vitamine D-suppletie tot een afname van de valincidentie en heropnamefrequentie in het ziekenhuis in het eerste jaar na een heupfractuur?

Vitamine B12-gebrek door langdurig metformine

H&W - Journaal - 2010
De onderzoekers selecteerden patiënten met diabetes mellitus type 2 die insulinetherapie kregen en verdeelden ze in een groep die metformine kreeg en een groep die placebo kreeg. Ze volgden de patiënten gedurende 4,5 jaar en bepaalden regelmatig vitamine B12-, foliumzuur- en homocysteïnespiegels. Naarmate de behandeling langer duurde, hadden steeds meer patiënten in de metforminegroep een tekort aan vitamine B12. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 8:413-413

Vitamine D-suppletie beter dan zonlicht (login vereist)

NTvG - In het kort - 2010
Onderzoeksvraag: Wat is de effectiefste methode om vitamine D-deficiëntie te behandelen: meer blootstelling aan zonlicht of suppletie van vitamine D? Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2684

TNF-α-blokkerende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis

H&W - Beschouwing - 2010
Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 9:468-473

Medicatie bij hartfalen

H&W - Huisartsenzorg in cijfers - Prescriptiecijfers - 2010
In een huisartsenpraktijk met 2350 patiënten zijn er per jaar ongeveer 28 patiënten met hartfalen, van wie 7 nieuwe patiënten (alle leeftijden). Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 7:355-355

SSRI’s in de Nederlandse huisartsenpraktijk

H&W - Onderzoek - 2010
Conclusie van het onderzoek: Huisartsen volgen in hun keuze van een SSRI grotendeels de richtlijnen van het NHG. Zij wijken echter in bijna de helft van de voorschriften af van de officieel geregistreerde indicaties, en de gebruiksduur is in de praktijk vaak langer dan de richtlijnen adviseren. Huisarts Wet 2010;53(6):302-5.

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home