Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2011

Een meisje met kromme beentjes (login vereist)

NTvG - Diagnose in beeld - 2011
Een 2,5-jarig meisje werd naar de SEH gebracht in verband met moeizaam lopen. Haar moeder vertelde dat zij al langere tijd gezwollen polsen en scheefstaande voeten bij haar dochter had opgemerkt. Het meisje was niet in staat om te rennen, maar kon slechts ‘snelwandelen’. In verband met persoonlijke omstandigheden van de ouders werd zij niet gecontroleerd op het consultatiebureau. Er waren anamnestisch geen voedingsdeficiënties. Bij lichamelijk onderzoek werden fors verbrede polsen, frontale knobbels (‘frontal bossing’), en een verkromming van de onderste extremiteiten gezien, met name bij de enkel-voetovergang. Röntgenologisch aanvullend onderzoek liet een ernstig osteopeen skelet zien met lichte verkromming van ... De diagnose ‘vitamine D-deficiënte calciopene rachitis’ werd gesteld.

Nieuwe Nederlandse richtlijn voor vitamine K-toediening aan voldragen pasgeborenen (login vereist)

NTvG - Richtlijnen - 2011
Na evaluatie van de huidige literatuur en advisering vanuit de Gezondheidsraad is de vitamine K-dosering vanaf dag 8 tot en met 3 maanden (12e levensweek) na de geboorte aangepast voor alle borstgevoede zuigelingen: de dagelijkse dosis werd verhoogd van 25 µg naar 150 µg per dag.

Vitamine E-supplementen: liever niet!

H&W - Journaal - 2011
Levert inname van vitamine E-supplementen in de praktijk een reductie op van het aantal hart- en vaatziekten? In eerder uitgevoerde trials en meta-analyses kon geen duidelijke beschermende rol worden aangetoond van vitamine E op de samengestelde uitkomstmaten acuut myocardinfarct, beroerte en mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de totale mortaliteit toeneemt.

Effectieve behandelingen van het prikkelbaredarmsyndroom (login voor volledige artikel)

NTvG - Klinische praktijk- In het kort - 2011
Onderzoek: Het prikkelbaredarmsyndroom (‘irritable bowel syndrome’ (IBS)) is een vaak voorkomende aandoening met een nog onbegrepen pathofysiologische grondslag, en waarvoor diverse symptomatische behandelingen geadviseerd worden..... Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A4187

Rifaximine is effectief bij prikkelbaredarmsyndroom (login voor volledige artikel)

NTvG - Klinische praktijk- In het kort - 2011
Waarom dit onderzoek? Het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) komt frequent voor en wordt gekenmerkt door terugkerende klachten van buikpijn, opgeblazen gevoel en veranderd defecatiepatroon. Tot op heden is er geen bewezen effectieve… Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3218

Nieuw bewijs voor effect antibiotica bij otitis media acuta (login vereist)

H&W - Commentaar - 2011
Recent hebben Amerikaanse en Finse onderzoekers twee onderzoeken gepubliceerd in de New England Journal of Medicine over het effect van antibiotica bij otitis media acuta. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 5:261-262

De rol van corticosteroïden bij pseudokroep (login vereist voor volledige artikel)

H&W - Onderzoek - 2011
Corticosteroïden zijn effectief bij matige en ernstige pseudokroep. Op basis van de verschillende onderzoeken adviseren we om bij matige pseudokroep (kroepscore 3-5) een eenmalige orale gift dexamethason 0,15 mg/kg te geven. Budesonidevernevelaar lijkt een goed alternatief. Bij de milde vorm (score 0-2) mag men van de behandeling met corticosteroïden slechts een beperkt effect verwachten. Huisarts Wet 2011;54(4):204-8.

ADHD in de eerste lijn

H&W - Beschouwing - 2011
De prevalentie van ADHD is hoog (3-5% van de kinderen en jongvolwassenen) en huisartsen verzorgen 61% van de herhaalrecepten voor stimulantia, maar de follow-up wordt helaas vaak vergeten. Nu de jeugdzorg onder druk staat, zou het goed zijn als huisartsen meer werk gingen maken van de zorg voor kinderen met ‘simpele’ ADHD. In geval van ‘ongecompliceerde’ ADHD kunnen zij zelf de behandeling starten. De triage voor de tweede lijn is met relatief eenvoudige middelen (anamnese en vragenlijsten) te realiseren, en de huisarts is als gezins- en levenslooparts in een unieke positie om de continuïteit van de behandeling te bewaken. Huisarts Wet 2011;54(12):650-1

Aminosalicylaten bij de ziekte van Crohn: geringe indicatie, ernstige bijwerkingen

NTvG - Klinische les - 2011
Voor de ziekte van Crohn is nooit overtuigend aangetoond dat sulfasalazine en mesalazine het ziektebeloop beïnvloeden, maar artsen schrijven deze middelen wel geregeld voor. Dat is niet zonder risico van bijwerkingen, laten Uittenbogaart en Klemt-Kropp zien. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3842

Systemische behandeling van psoriasis vulgaris

GeBu - Hoofdartikel - 2011
Een systemische behandeling van psoriasis vulgaris kan worden begonnen als lokale therapie en ultraviolettherapie onvoldoende werkzaam zijn. Al geruime tijd worden onder meer ciclosporine en methotrexaat gebruikt als systemische behandeling. Sinds enkele jaren zijn ook de interleukineremmer ustekinumab en de tumornecrosefactor-α-antagonisten adalimumab, etanercept en infliximab voor deze indicatie geregistreerd (Gebu 2011; 45: 121-128).

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home