Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:
2011
  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Een meisje met kromme beentjes (login vereist)

NTvG - Diagnose in beeld - 2011
Een 2,5-jarig meisje werd naar de SEH gebracht in verband met moeizaam lopen. Haar moeder vertelde dat zij al langere tijd gezwollen polsen en scheefstaande voeten bij haar dochter had opgemerkt. Het meisje was niet in staat om te rennen, maar kon slechts ‘snelwandelen’. In verband met persoonlijke omstandigheden van de ouders werd zij niet gecontroleerd op het consultatiebureau. Er waren anamnestisch geen voedingsdeficiënties. Bij lichamelijk onderzoek werden fors verbrede polsen, frontale knobbels (‘frontal bossing’), en een verkromming van de onderste extremiteiten gezien, met name bij de enkel-voetovergang. Röntgenologisch aanvullend onderzoek liet een ernstig osteopeen skelet zien met lichte verkromming van ... De diagnose ‘vitamine D-deficiënte calciopene rachitis’ werd gesteld.

Nieuwe Nederlandse richtlijn voor vitamine K-toediening aan voldragen pasgeborenen (login vereist)

NTvG - Richtlijnen - 2011
Na evaluatie van de huidige literatuur en advisering vanuit de Gezondheidsraad is de vitamine K-dosering vanaf dag 8 tot en met 3 maanden (12e levensweek) na de geboorte aangepast voor alle borstgevoede zuigelingen: de dagelijkse dosis werd verhoogd van 25 µg naar 150 µg per dag.

Vitamine E-supplementen: liever niet!

H&W - Journaal - 2011
Levert inname van vitamine E-supplementen in de praktijk een reductie op van het aantal hart- en vaatziekten? In eerder uitgevoerde trials en meta-analyses kon geen duidelijke beschermende rol worden aangetoond van vitamine E op de samengestelde uitkomstmaten acuut myocardinfarct, beroerte en mortaliteit als gevolg van cardiovasculaire aandoeningen. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de totale mortaliteit toeneemt.

Nieuw bewijs voor effect antibiotica bij otitis media acuta (login vereist)

H&W - Commentaar - 2011
Recent hebben Amerikaanse en Finse onderzoekers twee onderzoeken gepubliceerd in de New England Journal of Medicine over het effect van antibiotica bij otitis media acuta. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 5:261-262

De rol van corticosteroïden bij pseudokroep (login vereist voor volledige artikel)

H&W - Onderzoek - 2011
Corticosteroïden zijn effectief bij matige en ernstige pseudokroep. Op basis van de verschillende onderzoeken adviseren we om bij matige pseudokroep (kroepscore 3-5) een eenmalige orale gift dexamethason 0,15 mg/kg te geven. Budesonidevernevelaar lijkt een goed alternatief. Bij de milde vorm (score 0-2) mag men van de behandeling met corticosteroïden slechts een beperkt effect verwachten. Huisarts Wet 2011;54(4):204-8.

Aminosalicylaten bij de ziekte van Crohn: geringe indicatie, ernstige bijwerkingen

NTvG - Klinische les - 2011
Voor de ziekte van Crohn is nooit overtuigend aangetoond dat sulfasalazine en mesalazine het ziektebeloop beïnvloeden, maar artsen schrijven deze middelen wel geregeld voor. Dat is niet zonder risico van bijwerkingen, laten Uittenbogaart en Klemt-Kropp zien. Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3842

Systemische behandeling van psoriasis vulgaris

GeBu - Hoofdartikel - 2011
Een systemische behandeling van psoriasis vulgaris kan worden begonnen als lokale therapie en ultraviolettherapie onvoldoende werkzaam zijn. Al geruime tijd worden onder meer ciclosporine en methotrexaat gebruikt als systemische behandeling. Sinds enkele jaren zijn ook de interleukineremmer ustekinumab en de tumornecrosefactor-α-antagonisten adalimumab, etanercept en infliximab voor deze indicatie geregistreerd (Gebu 2011; 45: 121-128).

Werkzaamheid en effectiviteit van influenzavaccinatie

GeBu - Hoofdartikel - 2011
In Gebu 2010; 44: 121-130 is in drie artikelen teruggeblikt op de pandemie in 2009-2010 van het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus, ook wel aangeduid als de Mexicaanse griep. Toen werd reeds vermeld dat er nieuwe gegevens beschikbaar waren gekomen over de werkzaamheid van de jaarlijkse vaccinatie tegen de seizoensgriep, o.a. bij astma bronchiale. In dit artikel zullen die worden besproken (Gebu 2011; 45: 109-117).

Dipyridamol effectief na TIA of herseninfarct (voor volledige artikel inloggen)

H&W - Onderzoek - 2011
Conclusie: Er zijn voldoende aanwijzingen dat de combinatiebehandeling met dipyridamol (met gereguleerde afgifte) en acetylsalicylzuur in vergelijking met monotherapie met acetylsalicylzuur bij patiënten die een TIA of herseninfarct hebben doorgemaakt effectiever is bij de secundaire preventie van een herseninfarct of een andere vasculaire complicatie. De combinatiebehandeling heeft de voorkeur boven behandeling met alleen acetylsalicylzuur. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, nummer 10:530-534

Medicamenteuze behandeling van stabiele angina pectoris

GeBu - Hoofdartikel - 2011
Stabiele angina pectoris is de meest voorkomende klinische uiting van ischemisch hartlijden. De oorzaak ervan is een dysbalans tussen de zuurstofvraag van en het -aanbod aan het myocard. Dit leidt tot typische klachten, zoals pijn of een drukkend gevoel op de borst, en kortademigheid, voornamelijk tijdens inspanning of bij emoties. Voor de medicamenteuze behandeling komen in aanmerking b-blokkers, calciumantagonisten en nitraten, alsmede ivabradine en ranolazine. (Gebu 2011; 45: 97-104).

  • Pagina
  • «
  • 1
  • 2
  • »

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home