Hogere concentratie afbraakproducten pesticiden in urine Rotterdamse zwangeren

In de urine van zwangere Rotterdamse vrouwen zitten meer afbraakproducten van pesticiden dan verwacht. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Erasmus MC en TNO binnen de grootschalige Generation R studie. Dit bericht betreft een publicatie in het tijdschrift Environmental Research In de urine van zwangere Rotterdamse vrouwen zitten meer afbraakproducten van pesticiden dan verwacht. Dit blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Erasmus MC en TNO binnen de grootschalige Generation R studie. De onderzoekers publiceren hun bevindingen vandaag online op de website van het tijdschrift Environmental Research. Binnen Generation R is urine verzameld van zo'n 4.000 zwangere vrouwen. De onderzoekers hebben de urine van honderd vrouwen geanalyseerd op de aanwezigheid van een aantal chemische stoffen. Zo is gekeken naar weekmakers die aan plastics worden toegevoegd en pesticiden die worden gebruikt om gewassen te beschermen. De concentratie van afbraakproducten van een specifieke groep pesticiden blijkt duidelijk hoger dan de concentraties die gevonden zijn onder zwangeren in de Verenigde Staten. Het gaat om de afbraakproducten van zogenaamde organofosfor pesticiden, een groep van ruim twintig verschillende stoffen. Eerder onderzoek suggereert dat een verhoogde concentratie afbraakproducten van deze groep pesticiden tijdens de zwangerschap zou kunnen leiden tot een verminderde cognitieve ontwikkeling bij het kind. Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om de betekenis van deze bevindingen te kunnen bepalen. Zo zou de urine van een grotere groep zwangere vrouwen in en buiten Rotterdam onderzocht moeten worden om meer algemeen geldende uitspraken te kunnen doen. Daarnaast zou onderzocht moeten worden wat de mogelijke bronnen zijn voor de gevonden hogere concentratie afbraakproducten. Ook moet worden onderzocht wat het mogelijke effect ervan is op de gezondheid van de kinderen. De onderzoeksresultaten komen voort uit een samenwerking tussen TNO en Erasmus MC op het terrein van leefomgeving en gezondheid. Deze samenwerking biedt goede mogelijkheden om bovengenoemde vragen te beantwoorden. Lees verder op de website van het Erasmus MC.

http://www.erasmusmc.nl/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home