Antibiotica niet zinvol bij 'baby-griep'

Zuigelingen en jonge kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen met longontsteking door het respiratoir syncytieel virus (RS virus) hebben geen baat bij een behandeling met antibiotica. De duur van ziekenhuisopname is gelijk tussen kinderen die wel en die niet worden behandeld met antibiotica. Dit blijkt uit een onderzoek verricht in diverse ziekenhuizen in Nederland, onder leiding van dr. Martin C.J. Kneyber. Kneyber is als kinderarts-intensivist verbonden aan VU medisch centrum. Jaarlijks worden in Nederland in de wintermaanden ongeveer 3500 tot 4000 jonge kinderen opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking door het RS virus. Gemiddeld liggen zij zes tot acht dagen in het ziekenhuis. Een behandeling is niet voorhanden. Wel wordt vaak ondersteunende therapie geboden in de vorm van bijvoorbeeld zuurstoftoediening en sondevoeding. Een mogelijke complicatie van virale infecties, zoals RS, is het optreden van een bijkomende infectie veroorzaakt door bacteriën. De kans hierop bij jonge kinderen met het RS virus is minder dan 1 procent. Toch schrijft (inter)nationaal gezien meer dan 50% van de artsen die deze kinderen behandelen antibiotica voor. Gezien de toenemende ontwikkeling van resistentie van bacteriën tegen diverse soorten antibiotica, is een stringent antibiotica-beleid noodzakelijk. Kneyber vergeleek in zijn onderzoek (uitgevoerd met dr. Job van Woensel, Emma Kinderziekenhuis en prof.dr. Jan Kimpen, Wilhelmina Kinderziekenhuis) de effectiviteit van oraal toegediende antibiotica bij in het ziekenhuis opgenomen zuigelingen en jonge kinderen en een placebo. Hieruit bleek dat de gemiddelde duur van ziekenhuisopname vergelijkbaar was tussen kinderen die antibiotica hadden gekregen en kinderen met een placebo. Ook de gemiddelde duur van ondersteunende behandeling (gebruik luchtwegverwijdende medicatie, zuurstoftoediening en gebruik sondevoeding) was vergelijkbaar tussen beide groepen kinderen. Kneyber concludeert dan ook dat het voorschrijven van antibiotica bij in het ziekenhuis opgenomen zuigelingen en jonge kinderen met een longontsteking door het RS virus niet nodig is. De resultaten van het onderzoek verschijnen volgende maand in het tijdschrift Pediatric Pulmonology.

http://www.vumc.nl/zorg/nieuws/808603/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2021  | Home