Gebruik Trasylol (aprotinine) moet gestopt

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft in overleg met de firma Bayer en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) besloten dat Trasylol (aprotinine) met onmiddellijke ingang niet meer gebruikt mag worden. Dit besluit is in lijn met de acties die ook in Duitsland en de Verenigde Staten worden genomen. De maatregelen zijn gebaseerd op de bekendmaking van de Data Safety Monitoring Board (DSMB) dat het zogenoemde BART-onderzoek in Canada is gestopt. Het BART-onderzoek is een vergelijkend onderzoek met aprotinine, tranexaminezuur en aminocapronzuur. De DSMB heeft geadviseerd het onderzoek te stoppen nadat uit een tussentijdse evaluatie bleek dat er een verhoogde sterfte optrad van patiënten die aprotinine kregen toegediend in vergelijking met patiënten die de andere middelen kregen. In afwachting van de definitieve analyses dient Trasylol niet gebruikt te worden. In samenwerking met de registratiehouder en IGZ zijn de specialistische centra en ziekenhuisapothekers die Trasylol gebruiken van dit besluit op de hoogte gebracht. Het CBG houdt u van verdere ontwikkelingen op de hoogte via deze website. Al eerder (op 1 februari 2006 en 5 februari 2007) heeft het CBG op de website berichten geplaatst over Trasylol. Trasylol is geïndiceerd voor het verminderen van bloedverlies bij patiënten met een verhoogd risico op bloedingen tijdens hartoperaties. Het gebruik van het middel in Nederland is beperkt tot zeer specialistische centra voor open hart chirurgie.

http://www.cbg-meb.nl/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home