Kabinet akkoord met wet elektronisch patiëntendossier

De ministerraad heeft op voorstel van minister Klink ingestemd met het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit dossier is belangrijk om de veiligheid in de zorg te verbeteren. Fouten met medicatie kunnen zo beter worden vermeden. Dat leidt tot minder onnodige ziekenhuisopnames en minder ernstige incidenten. Het wetsvoorstel schept de kaders voor het EPD. Het regelt onder andere de verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD en de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen. Ook de rechten van patiënten inclusief de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deelname aan het EPD, staan in het wetsvoorstel. Er wordt gestart met de invoering van het waarneemdossier huisartsen en het elektronisch medicatiedossier. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vervolgens geregeld welke zorgaanbieders en beroepsbeoefenaren wanneer en hoe de gegevens van hun cliënten aan het EPD toevoegen. Het wetsvoorstel, dat in het coalitieakkoord is aangekondigd, zal naar verwachting op 1 januari 2009 in werking treden. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

http://www.minvws.nl/dossiers/elektronisch-patienten-dossier/default.asp

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home