ADHD-medicatie: medische megablunder

Het nieuwe boek 'ADHD-medicatie: medische megablunder' is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Dit is het eerste boek dat eens niet handelt over alle mythen rondom ADHD, maar dat het werkingsmechanisme van de gebruikte medicatie errond aantoont en uitlegt. De actieve stof in Ritalin en Concerta, is een cocaïneproduct waarvan de amfetaminewerking psychotisch maakt. Het chronisch dwangmatig psychotisch maken heeft in veel gevallen tot gevolg dat corrigerend met antipsychotica (neuroleptica) moet behandeld worden of dat zelfs psychiatrisch moet opgenomen worden. De internationale literatuur vermeldt dat het werkingsmechanisme van die medicatie onbekend is, net zoals ook de werking van de Prozac-stof Strattera bij ADHD niet gekend zou zijn. Dit boek legt uit waarom het werkingsmechanisme voor patiëntjes, ouders en schooldirecties beter onbekend blijft en toont aan dat het chronisch gebruik van stimulantia ook een prijs heeft. Over die medicatie weten dokters alleen maar dat ze er niets over weten, vandaar dat men deze geneeskunde dan ook evidence based medicine is gaan noemen. In Belgie heeft dit boek reeds veel stof doen opwaaien en ook in Nederland begint de discussie op gang te komen. Dit boek zal zorgen voor heftige discussies over het gebruik van medicatie tegen ADHD vooral nu FDA in februari zeer zwaar heeft gewaarschuwd voor psychotische nevenwerkingen en mogelijke sterfgevallen ermee. De auteur, Fernand Haesbrouck, is een Belgisch apotheker in psychiatrische ziekenhuizen en raakte gealarmeerd doordat in de laatste vier jaren de psychiatrische ziekenhuizen te maken kregen met een verzesvoudiging van de opnamen van verslaafde en karaktergestoorde methylfenidaatpatienten. Methylfenidaat is de werkzame stof in Ritalin en Concerta. Die verslaving en de karakterstoornissen waren alleen te wijten aan het chronisch gebruik van methylfenidaat, terwijl men de bevolking liever voorhoudt dat de aandoening voor dat soort ongemakken verantwoordelijk zou zijn. Vandaar dan ook ook de ernstige waarschuwing van FDA begin dit jaar.

http://www.megablunder.net/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home