Echo voorspelt succes van nieuw type pacemaker

Een nieuw type pacemaker heeft recent gezorgd voor een doorbraak in de behandeling van patiënten met ernstig hartfalen. Jammer genoeg is deze pacemaker echter bij dertig procent van de patiënten niet effectief. Dat komt vooral door een verkeerde diagnose vooraf, ontdekte LUMC-promovendus Gabe Bleeker. Met een echo in plaats van een hartfilmpje en een MRI-scan om littekenweefsel op te sporen, kon hij vaststellen voor welke patiënten deze pacemakerbehandeling zinvol is. Die methode is nu dagelijkse praktijk in het LUMC en verschillende klinieken wereldwijd. Gabe Bleeker promoveerde op 14 maart 2007 Cum Laude aan de Universiteit Leiden. Onder begeleiding van professor J.J. Bax en professor M.J. Schalij, verbonden aan de afdeling hartziekten van het LUMC, heeft Gabe Bleeker de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de toepassing van een nieuw type pacemaker, ook wel cardiale resynchronisatie therapie (CRT) genoemd. In tegenstelling tot de klassieke pacemaker die het hart sneller laat kloppen, zorgt de CRT-pacemaker ervoor dat alle hartwanden weer gelijktijdig (synchroon) samentrekken, waardoor het hart efficiënter kan pompen. "Bleeker heeft door zijn onderzoek de lijn uitgezet hoe je patiënten moet selecteren voor deze pacemakers", vertelt Bax. In de praktijk blijkt deze pacemaker namelijk bij zeventig procent van de patiënten zeer goed te werken, maar bij dertig procent van de patiënten helemaal niet. Bleeker ontdekte dat dat komt door een verkeerde indicatiestelling vooraf. Bovendien kan aanwezig littekenweefsel de werking van de pacemaker verstoren. Foute aanname Volgens de officiële Europese en Amerikaanse richtlijnen voor cardiologie mogen alleen diegenen een CRT-pacemaker, bij wie op het hartfilmpje (ECG) een set van pieken, het zogenaamde QRS-complex, duidelijk verbreed is. Algemeen wordt aangenomen dat dat een indicatie is voor het niet synchroon samentrekken van het hart, ook wel dissynchronie genoemd. Gabe Bleeker ontdekte dat die aanname niet klopt: "Patiënten met een breed QRS-complex hebben alleen een grotere kans op dissynchronie." Dat verklaart de falende therapie bij dertig procent van de patiënten. Bleeker: "Waarschijnlijk zijn dat patiënten die helemaal geen last hadden van dissynchronie, maar om andere redenen een breed QRS-complex vertoonden." Bleeker ontdekte dat de dissynchronie beter kan worden vastgesteld met echocardiografie. Met behulp van deze echo's zag hij dat sommige patiënten wel een breed QRS-complex hadden, maar geen dissynchronie. Het omgekeerde kwam ook voor: patiënten zonder breed QRS-complex die wel last hadden van dissynchronie. Ook deze patiënten waren gebaat bij de pacemaker. Littekens Bleeker ontdekte verder dat de werking van deze pacemaker verstoord kan worden door aanwezig littekenweefsel, dat is ontstaan door een hartinfarct. Littekenweefsel kan namelijk niet meer samentrekken en is ook minder in staat om signalen door te geven. Het is dus van belang dat de geleidingsdraadjes van de pacemaker niet precies tegen zulk littekenweefsel aanliggen. "Een groot deel van de patiënten met hartfalen heeft zulk littekenweefsel", vertelt Bleeker. "Artsen zouden daarom vooraf een uitgebreide MRI-scan moeten doen, zodat ze kunnen zien wat de beste plek is om de draadjes neer te leggen." Wereldwijde praktijk De aanbevelingen van Gabe Bleeker zijn ondertussen op verschillende plaatsen al dagelijkse praktijk. "Wij hebben deze methodes geleidelijk aan geïntroduceerd in onze kliniek. En wereldwijd zijn er al verschillende klinieken die deze aanbevelingen hebben overgenomen.", vertelt Bax. Naar aanleiding van Bleekers resultaten zijn verschillende studies opgestart met grote patiëntengroepen in meerdere klinieken. De data zijn ondertussen al verzameld en moeten nu alleen nog worden geanalyseerd, vertelt Bax. Als die resultaten goed zijn, dan verwacht Bax dat Bleekers aanbevelingen ook zullen worden opgenomen in de officiële Europese en Amerikaanse richtlijnen.

http://www.lumc.nl/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home