Gebruik van Prozac bij de behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten vanaf 8 jaar officieel geregistreerd

De CHMP heeft een uitbreiding goedgekeurd van de indicatie van Prozac (fluoxetine) met de behandeling van kinderen van 8 jaar en ouder die lijden aan ernstige depressie, en die niet reageren op psychologische behandeling. Hiermee is Prozac het eerste geregistreerde SSRI voor de behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten. De registratiehouder, Eli Lilly, dient nog aanvullende onderzoeken uit te voeren om te bevestigen dat het veiligheidsprofiel van Prozac aanvaardbaar blijft. Bij de registratie is een aantal belangrijke voorbehouden gemaakt. Omdat er nog beperkte kennis is over de risico's van langdurig gebruik bij kinderen, wordt aanbevolen terughoudend te zijn in het voorschrijven van Prozac aan deze patiënten. Het middel mag alleen worden toegepast als psychotherapie niet voldoende effect heeft, en kan alleen toegepast worden als onderdeel van een psychologische behandeling. Daarnaast mag de behandeling alleen worden gestart door een medisch specialist. De waarschuwing ten aanzien van een verhoogd risico op suïcidale neigingen en gedrag geldt onverkort voor Prozac. Daarom dient de patiënt goed in de gaten gehouden te worden.

http://www.cbg-meb.nl/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home