Haagse huisartsen gaan ook aktie voeren

DEN HAAG - De huisartsen uit Den Haag en omliggende gemeenten hebben besloten om net als hun Twentse collega's aktie te gaan voeren. Minister Hoogervorst (VWS) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) zijn met hun bezuinigingen al jaren met de afbraak van de huisartsenzorg bezig. Het door minister Hoogervorst toegejuichte voorstel van ZN om de praktijkgrootte van een huisarts te vergroten van 2350 naar 3000 patiënten is voor de huisartsen de druppel die de emmer doet overlopen. De kwaliteit van de zorg in het algemeen komt met invoering van dit plan ernstig onder druk te staan en dat is voor de huisartsen volstrekt onacceptabel. Dat juist organisaties als de Consumentenbond, de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) en de Tweede Kamer verontwaardigd zijn over de akties geeft aan hoe weinig kennis van zaken over het reilen en zeilen in een huisartsenpraktijk bij de diverse partijen aanwezig is. De maat is nu echt vol. Het voortbestaan van de huisartsenzorg zoals we die nu nog kennen staat op het spel. De aard van de acties richt zich op het nauwgezetter volgen van standaarden en richtlijnen, waardoor er situaties zullen zijn waarbij eerder wordt verwezen en sneller onderzoek wordt gedaan dan tot nu toe gebruikelijk. De huisartsen zullen echter niets doen en laten doen bij hun patiënten dat niet strikt medisch noodzakelijk is. De huisartsen willen hiermee alvast de gevolgen laten zien van het een nog verder oplopende werkdruk. De akties zijn NIET gericht tegen de patiënten en wij zullen dan ook alle zorgvuldigheid betrachten om verantwoorde huisartsenzorg te blijven leveren. Met de akties willen de huisartsen het volgende bereiken:
  1. adequate financiering voor de randvoorwaarden van de uitvoering van het huisartsenvak (behoud van kwaliteit kan niet 'budgettair neutraal')
  2. de regie over bewaking van de kwaliteit terug bij de huisarts i.p.v. bij de zorgverzekeraars
  3. geen verhoging van de norm 2350 patiënten per huisartsenpraktijk naar 3000 patiënten
  4. huisartsen weer als volwaardige gesprekspartner aan de onderhandelingstafel
  5. behoud van de inschrijving op naam met abonnementsstelsel
Indien de politiek en ZN niet op de eisen zullen ingaan zullen de akties trapsgewijs in hardheid toenemen.

 

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2019  | Home