Apothekers mogen niet altijd substitueren

Een arts die niet wil dat een apotheker een specialité vervangt door een generiek middel, moet dit expliciet op het recept zetten. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam. Een Amsterdamse apotheker mag recepten waarop uitdrukkelijk het merkgeneesmiddel Zocor staat niet zomaar vervangen door het generieke simvastatine. Dat bepaalde de Amsterdamse rechtbank onlangs in een kort geding dat het farmaceutische bedrijf Merck Sharp en Dohme tegen de apotheker had aangespannen. De rechter oordeelde in het voordeel van MSD omdat de voorschrijvende arts achter de merknaam het teken ® had gezet om aan te geven dat het niet de bedoeling was het middel te substitueren. In het farmacotherapeutisch overleg was afgesproken dat voor explicitering dit teken op het recept voldoende was. Uit de uitspraak blijkt dat een apotheker eigenhandig een merkgeneesmiddel mag vervangen voor een generiek medicijn, tenzij de arts op het recept aangeeft dat het specialité moet worden voorgeschreven. Alleen de merknaam van het geneesmiddel op het recept is niet voldoende om substitutie te voorkomen. Eind vorig jaar heeft zowel de KNMG als de LHV aangegeven het niet eens te zijn met het zonder expliciete toestemming van de arts vervangen van een merkgeneesmiddel voor een generieke versie. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is expliciete toestemming van een arts niet nodig omdat collectief is afgesproken om zo veel mogelijk op stofnaam voor te schrijven. Hiermee is vooraf toestemming gegeven, zo oordeelt de inspectie in een advies aan minister Hoogervorst. Volgens de inspectie leidt de farmaceutische zorg geen schade door substitutie van merkgeneesmiddelen door een generiek medicijn.

http://medischcontact.artsennet.nl/content/dossiers/219611345/63837/AMGATE_6059_138_TICH_R129370601677380/

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home