Gebruik e-health-toepassingen in coronatijd goed ontvangen door burgers

Gebruik e-health-toepassingen in coronatijd goed ontvangen door burgers

Ruim de helft van de Nederlanders is tijdens de coronapandemie meer gebruik gaan maken van digitale manieren van communicatie in de zorg. Meer dan driekwart van hen geeft aan dit in de toekomst te blijven doen. Ze vonden het prettig en gaven aan dat hun zorgvraag voldoende werd beantwoord. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Ruim twee derde van de Nederlanders maakte gebruik van internet om tijdens de coronapandemie informatie over het coronavirus op te zoeken. Contact met de huisarts, fysiotherapeut, apotheek of met andere zorgverleners vond vooral telefonisch plaats. E-health-toepassingen als het online afspraken maken, het aanvragen van herhaalrecepten, het e-consult en beeldbellen werden ook gebruikt, maar in mindere mate.

Lees verder op de website vanhet NIVEL.

 

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/gebruik-e-health-toepassingen-coronatijd-goed-ontvangen-door-burgers

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home