Arts en Apotheker.nl | Nieuws Arts en Apotheker.nl | Nieuws over ontwikkelingen in de zorg Thu, 06 Oct 2022 09:09:16 +0200 Zend_Feed_Writer 1.10.8 (http://framework.zend.com) https://www.artsenapotheker.nl/nieuws-rss Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Reageren kan van 20 september tot en met 3 oktober.

]]>
Mon, 26 Sep 2022 07:33:57 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221810-openbare-commentaarronde-voor-richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-hart-en-vaatziekten-door-atherosclerose.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221810-openbare-commentaarronde-voor-richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-hart-en-vaatziekten-door-atherosclerose.html De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Reageren kan van 20 september tot en met 3 oktober.

]]>
0
Artsen starten petitie tegen sigarettenverkoop in supermarkten Longarts en voorzitter van de NVALT Leon van den Toorn, huisarts Shakib Sana, internist en voorzitter van de NIV Robin Peeters en longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd Initiatiefnemers Wanda de Kanter zijn een petitie gestart om sigaretten uit de supermarkten te weren. Hun belangrijkste boodschap is dat dagelijks 70 kinderen hun eerste sigaret roken. Dit wordt mede gefaciliteerd door supermarkten die sigaretten blijven verkopen. Per 1 januari 2024 is het voor supermarkten niet langer toegestaan om sigaretten aan te bieden. Met de petitie vragen de artsen om niet langer te wachten en de sigaretten per direct uit de supermarktschappen te halen. 

Lees verder op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
Sun, 25 Sep 2022 15:01:45 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221809-artsen-starten-petitie-tegen-sigarettenverkoop-in-supermarkten.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221809-artsen-starten-petitie-tegen-sigarettenverkoop-in-supermarkten.html Longarts en voorzitter van de NVALT Leon van den Toorn, huisarts Shakib Sana, internist en voorzitter van de NIV Robin Peeters en longarts en voorzitter van Rookpreventie Jeugd Initiatiefnemers Wanda de Kanter zijn een petitie gestart om sigaretten uit de supermarkten te weren. Hun belangrijkste boodschap is dat dagelijks 70 kinderen hun eerste sigaret roken. Dit wordt mede gefaciliteerd door supermarkten die sigaretten blijven verkopen. Per 1 januari 2024 is het voor supermarkten niet langer toegestaan om sigaretten aan te bieden. Met de petitie vragen de artsen om niet langer te wachten en de sigaretten per direct uit de supermarktschappen te halen. 

Lees verder op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
0
Miljoenennota: Kuipers zet in op samenwerking en preventie Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden investeert het kabinet volgend jaar in intensiever samenwerken met zorgpartijen en gemeenten. Ook moet de organisatie van de basiszorg verbeteren en is meer focus nodig op gezond leven en preventie, schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in de Miljoenennota 2023.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

]]>
Sun, 25 Sep 2022 14:56:22 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221807-miljoenennota-kuipers-zet-in-op-samenwerking-en-preventie.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221807-miljoenennota-kuipers-zet-in-op-samenwerking-en-preventie.html Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden investeert het kabinet volgend jaar in intensiever samenwerken met zorgpartijen en gemeenten. Ook moet de organisatie van de basiszorg verbeteren en is meer focus nodig op gezond leven en preventie, schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in de Miljoenennota 2023.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

]]>
0
Hoe houden we onze biologische klok gezond? Zondagavond 25 september gaan in de omgeving van de Sterrewacht in Leiden in het kader van het bijzondere experiment Seeing Stars Leiden een uur lang alle lichten uit. Het idee hierachter is dat hoe meer lichten doven, des te minder lichtvervuiling en hoe meer we dus kunnen zien aan het hemelgewelf. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. Voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is dit een goed moment om stil te staan bij het BioClock consortium waarin onderzoekers samenwerken om antwoorden te vinden op de vraag hoe we onze biologische klok gezond kunnen houden. Die klok heeft informatie van licht en donker nodig om zich goed aan te kunnen passen.

Lees verder op de website van hetLUMC.

]]>
Sun, 25 Sep 2022 14:50:58 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221806-hoe-houden-we-onze-biologische-klok-gezond.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221806-hoe-houden-we-onze-biologische-klok-gezond.html Zondagavond 25 september gaan in de omgeving van de Sterrewacht in Leiden in het kader van het bijzondere experiment Seeing Stars Leiden een uur lang alle lichten uit. Het idee hierachter is dat hoe meer lichten doven, des te minder lichtvervuiling en hoe meer we dus kunnen zien aan het hemelgewelf. Het zou mooi zijn als zoveel mogelijk mensen hieraan meedoen. Voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is dit een goed moment om stil te staan bij het BioClock consortium waarin onderzoekers samenwerken om antwoorden te vinden op de vraag hoe we onze biologische klok gezond kunnen houden. Die klok heeft informatie van licht en donker nodig om zich goed aan te kunnen passen.

Lees verder op de website van hetLUMC.

]]>
0
“Waar we met IZA nu staan, is al een enorme stap voorwaarts" De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vrijdag 16 september 2022, onderstreept dat Passende zorg en de inhoud van het IZA waarmee de benodigde transitie in gang wordt gezet, beide kunnen rekenen op brede instemming vanuit de zorgsector. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een reactie. “Al is en blijft de uitdaging enorm.”

Het IZA is het resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid, patiëntenverenigingen, beroeps- en branchevertegenwoordigingen uit de zorg en zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Wijma: “Wat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Voor sommige partijen zijn de waarborgen nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment de achterban te overtuigen. Ik heb er vertrouwen in dat minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de betrokken partijen er in goed overleg snel uitkomen. Veel hangt af van de verdere uitwerking van het IZA en de bereidheid van zorgpartijen om bij de uitvoering het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen,” aldus Wijma. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
Sun, 25 Sep 2022 14:13:59 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221803-waar-we-met-iza-nu-staan-is-al-een-enorme-stap-voorwaarts.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221803-waar-we-met-iza-nu-staan-is-al-een-enorme-stap-voorwaarts.html De ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA), vrijdag 16 september 2022, onderstreept dat Passende zorg en de inhoud van het IZA waarmee de benodigde transitie in gang wordt gezet, beide kunnen rekenen op brede instemming vanuit de zorgsector. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een reactie. “Al is en blijft de uitdaging enorm.”

Het IZA is het resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid, patiëntenverenigingen, beroeps- en branchevertegenwoordigingen uit de zorg en zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Wijma: “Wat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Voor sommige partijen zijn de waarborgen nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment de achterban te overtuigen. Ik heb er vertrouwen in dat minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de betrokken partijen er in goed overleg snel uitkomen. Veel hangt af van de verdere uitwerking van het IZA en de bereidheid van zorgpartijen om bij de uitvoering het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen,” aldus Wijma. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
0
Het apenpokkenvirus: vragen over vaccins en medicijnen Het apenpokkenvirus is sinds het voorjaar van 2022 in Europa aanwezig. Tegen de zeldzame ziekte, die door het virus wordt veroorzaakt, bestaan medicijnen. Ook is er een vaccin. Een medicijn tegen apenpokken is Tecovirimat. Als vaccin hebben we in Nederland Imvanex. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij.

Lees verder op de website van het CBG.

]]>
Sun, 25 Sep 2022 14:11:29 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221802-het-apenpokkenvirus-vragen-over-vaccins-en-medicijnen.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221802-het-apenpokkenvirus-vragen-over-vaccins-en-medicijnen.html Het apenpokkenvirus is sinds het voorjaar van 2022 in Europa aanwezig. Tegen de zeldzame ziekte, die door het virus wordt veroorzaakt, bestaan medicijnen. Ook is er een vaccin. Een medicijn tegen apenpokken is Tecovirimat. Als vaccin hebben we in Nederland Imvanex. We zetten een aantal vragen en antwoorden op een rij.

Lees verder op de website van het CBG.

]]>
0
‘Stel bij alle nieuwe aankopen, protocollen en behandelingen de vraag of ze wel duurzaam zijn Interview met dr. Nicole Hunfeld, Erasmus MC. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. ‘Dat percentage moet echt omlaag, en dat kan alleen als iedereen meedoet: de zorg, fabrikanten, producenten universiteiten en de overheid’, aldus dr. Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker IC en projectleider duurzaamheid Green Team IC Volwassenen bij het Erasmus MC. Sinds kort is zij ook programmacoördinator van Een Duurzaam Erasmus MC, met onderzoek als aandachtsgebied. ‘Er zijn nog nauwelijks wetenschappelijke publicaties die laten zien of met groene initiatieven ook echt duurzaamheidsdoelen worden behaald. Daar is nog een wereld te winnen.’

Waarom is duurzaamheid voor u een belangrijk onderwerp?
‘Dat zit in mij. Vanaf 2012 ben ik op de Intensive Care bezig met doelmatiger geneesmiddelengebruik. IC-patiënten krijgen in de basis al veel medicijnen. Alles wat daar af kan, is minder belastend en verkleint de kans op bijwerkingen. Als het mogelijk en verantwoord is, adviseer ik om medicatie te stoppen of zo in te zetten dat we zo min mogelijk verspillen. Die aanpak had ik altijd al, alleen heet het nu duurzame zorg.’

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
Sun, 18 Sep 2022 13:00:39 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221801-stel-bij-alle-nieuwe-aankopen-protocollen-en-behandelingen-de-vraag-of-ze-wel-duurzaam-zijn.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221801-stel-bij-alle-nieuwe-aankopen-protocollen-en-behandelingen-de-vraag-of-ze-wel-duurzaam-zijn.html Interview met dr. Nicole Hunfeld, Erasmus MC. De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot. ‘Dat percentage moet echt omlaag, en dat kan alleen als iedereen meedoet: de zorg, fabrikanten, producenten universiteiten en de overheid’, aldus dr. Nicole Hunfeld, ziekenhuisapotheker IC en projectleider duurzaamheid Green Team IC Volwassenen bij het Erasmus MC. Sinds kort is zij ook programmacoördinator van Een Duurzaam Erasmus MC, met onderzoek als aandachtsgebied. ‘Er zijn nog nauwelijks wetenschappelijke publicaties die laten zien of met groene initiatieven ook echt duurzaamheidsdoelen worden behaald. Daar is nog een wereld te winnen.’

Waarom is duurzaamheid voor u een belangrijk onderwerp?
‘Dat zit in mij. Vanaf 2012 ben ik op de Intensive Care bezig met doelmatiger geneesmiddelengebruik. IC-patiënten krijgen in de basis al veel medicijnen. Alles wat daar af kan, is minder belastend en verkleint de kans op bijwerkingen. Als het mogelijk en verantwoord is, adviseer ik om medicatie te stoppen of zo in te zetten dat we zo min mogelijk verspillen. Die aanpak had ik altijd al, alleen heet het nu duurzame zorg.’

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
0
Als het onbekendste orgaan verwijderd moet worden Een orgaan dat na de puberteit bijna volledig verdwijnt, maar in zeldzame gevallen weer in grootte kan toenemen en zelfs een tumor kan herbergen: de thymus, ook bekend als de zwezerik. Arts-onderzoeker Florit Marcuse onderzocht dit relatieve onbekende orgaan en constateerde dat de zorg voor deze patiënten verder verbeterd kan worden, zowel in Nederland als daarbuiten.

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) is het enige Nederlandse ziekenhuis met een multidisciplinair medisch- en onderzoeksteam dat patiënten met aandoeningen aan de thymus behandelt, meestal met behulp van een operatie robot. Marcuse is onderdeel van dit team en heeft jarenlang bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Op 16 september zal zij haar proefschrift Clinical care optimization for patients with a thymic tumor over de thymus en thymusoperaties verdedigen.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+.

]]>
Sun, 18 Sep 2022 12:59:13 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221800-als-het-onbekendste-orgaan-verwijderd-moet-worden.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221800-als-het-onbekendste-orgaan-verwijderd-moet-worden.html Een orgaan dat na de puberteit bijna volledig verdwijnt, maar in zeldzame gevallen weer in grootte kan toenemen en zelfs een tumor kan herbergen: de thymus, ook bekend als de zwezerik. Arts-onderzoeker Florit Marcuse onderzocht dit relatieve onbekende orgaan en constateerde dat de zorg voor deze patiënten verder verbeterd kan worden, zowel in Nederland als daarbuiten.

Het Maastricht UMC+ (MUMC+) is het enige Nederlandse ziekenhuis met een multidisciplinair medisch- en onderzoeksteam dat patiënten met aandoeningen aan de thymus behandelt, meestal met behulp van een operatie robot. Marcuse is onderdeel van dit team en heeft jarenlang bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland. Op 16 september zal zij haar proefschrift Clinical care optimization for patients with a thymic tumor over de thymus en thymusoperaties verdedigen.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+.

]]>
0
Verregaande samenwerking in historisch integraal zorgakkoord

Vandaag hebben Actiz, De Nederlandse GGZ, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland samen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Daarnaast zijn ook Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord.

Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. In het integraal zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren. 

De zorg staat onder druk en dus moeten de zorgsector, de politiek en de maatschappij, samen flink aan de slag om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Lees verder op de website van het Ministerie van VWS.

]]>
Sun, 18 Sep 2022 12:57:58 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221799-verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221799-verregaande-samenwerking-in-historisch-integraal-zorgakkoord.html

Vandaag hebben Actiz, De Nederlandse GGZ, Federatie Medisch Specialisten, InEen, Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Patiëntenfederatie Nederland, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland, ZorgthuisNL, Zorgverzekeraars Nederland samen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Daarnaast zijn ook Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord.

Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet om de grote uitdagingen waar de zorg voor staat het hoofd te bieden. In het integraal zorgakkoord wordt onder meer afgesproken dat partijen intensiever met elkaar moeten samenwerken, de eerstelijnszorg versterkt moet worden en er meer wordt ingezet op preventie. Ook moet het voor zorgverleners aantrekkelijk zijn en blijven om in de zorg te werken. Het is voor het eerst dat zoveel partijen over de hele breedte van de zorg, samen afspraken maken over de koers voor de komende jaren. 

De zorg staat onder druk en dus moeten de zorgsector, de politiek en de maatschappij, samen flink aan de slag om de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Lees verder op de website van het Ministerie van VWS.

]]>
0
Valpreventieweek 2022 Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

De week wordt georganiseerd door VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Naast het creëren van bewustwording is ook het verspreiden van kennis onder zorgprofessionals een belangrijk doel om ouderen en hun naasten vooral te motiveren voor valpreventie.

Lees verder op de website van het NHG.

]]>
Sun, 18 Sep 2022 12:55:44 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221798-valpreventieweek-2022.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221798-valpreventieweek-2022.html Dagelijks belanden er naar schatting 280 ouderen (>65 jaar) door een val op de spoedeisende hulp, met de nodige medische, maatschappelijke en financiële gevolgen van dien. Wanneer hier geen actie op wordt ondernomen, zal dit aantal naar verwachting in 10 jaar tijd verdubbelen. Tijdens de jaarlijkse Valpreventieweek van 3 t/m 9 oktober wordt hier aandacht aan besteed.

De week wordt georganiseerd door VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie. Naast het creëren van bewustwording is ook het verspreiden van kennis onder zorgprofessionals een belangrijk doel om ouderen en hun naasten vooral te motiveren voor valpreventie.

Lees verder op de website van het NHG.

]]>
0
“Waar we met IZA nu staan, is al een enorme stap voorwaarts" Het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan nog steeds rekenen op brede steun. Uit de reacties van alle betrokken partijen blijkt duidelijk dat de inhoud van het IZA, en daarmee de transitie naar passende zorg, niet ter discussie staat. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een reactie op het voorlopig uitstellen van de ondertekening van het zorgakkoord. “Al is en blijft de uitdaging enorm.”

Het IZA is het resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid, patiëntenverenigingen, beroeps- en branchevertegenwoordigingen uit de zorg en zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Wijma: “Wat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Voor sommige partijen zijn de waarborgen nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment de achterban te overtuigen. Ik heb er vertrouwen in dat minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de betrokken partijen er in goed overleg snel uitkomen. Veel hangt af van de verdere uitwerking van het IZA en de bereidheid van zorgpartijen om bij de uitvoering het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen,” aldus Wijma. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
Sun, 18 Sep 2022 12:36:39 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221797-waar-we-met-iza-nu-staan-is-al-een-enorme-stap-voorwaarts.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221797-waar-we-met-iza-nu-staan-is-al-een-enorme-stap-voorwaarts.html Het Integraal Zorgakkoord (IZA) kan nog steeds rekenen op brede steun. Uit de reacties van alle betrokken partijen blijkt duidelijk dat de inhoud van het IZA, en daarmee de transitie naar passende zorg, niet ter discussie staat. “Waar we nu staan, is al een enorme stap voorwaarts. Dat vind ik hoopgevend,” zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland in een reactie op het voorlopig uitstellen van de ondertekening van het zorgakkoord. “Al is en blijft de uitdaging enorm.”

Het IZA is het resultaat van maandenlange, intensieve onderhandelingen tussen de overheid, patiëntenverenigingen, beroeps- en branchevertegenwoordigingen uit de zorg en zorgverzekeraars. Bestuursvoorzitter Wijma: “Wat er nu ligt, is een akkoord op hoofdlijnen. Voor sommige partijen zijn de waarborgen nog onvoldoende uitgewerkt om op dit moment de achterban te overtuigen. Ik heb er vertrouwen in dat minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de betrokken partijen er in goed overleg snel uitkomen. Veel hangt af van de verdere uitwerking van het IZA en de bereidheid van zorgpartijen om bij de uitvoering het belang van de samenleving boven het eigen deelbelang te stellen,” aldus Wijma. “We hebben geen tijd te verliezen.”

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
0
Petitie tegen verspilling. Stop met onnodig vernietigen van goede medicijnen Vier tonnen gevuld met geretourneerde medicatie gaan wekelijks vanuit Apotheek Zwaaiplein richting de verbrandingsoven. Doodzone, vindt Pieter Recter, die een petitie is gestart. “Het onnodig vernietigen van goede medicijnen moet stoppen.”

Is het echt zo dat de kwaliteit van een teruggebracht medicijn niet is te waarborgen? Een vraag die nog te makkelijk met ‘ja’ wordt beantwoord, vindt apotheker Pieter Recter van Apotheek Zwaaiplein in Veenendaal. “Elke week gaan vier grote tonnen met geretourneerde medicatie vanuit mijn apotheek naar de verbrandingsoven, doodzonde.”

Samen met een groep huisartsen is hij de petitie ‘Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen’ gestart met als doel toestemming te krijgen om teruggebrachte medicijnen te mogen inzamelen, vervoeren en doneren.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (inlog vereist).

Petitie: https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

]]>
Sun, 11 Sep 2022 12:43:21 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221796-petitie-tegen-verspilling-stop-met-onnodig-vernietigen-van-goede-medicijnen.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221796-petitie-tegen-verspilling-stop-met-onnodig-vernietigen-van-goede-medicijnen.html Vier tonnen gevuld met geretourneerde medicatie gaan wekelijks vanuit Apotheek Zwaaiplein richting de verbrandingsoven. Doodzone, vindt Pieter Recter, die een petitie is gestart. “Het onnodig vernietigen van goede medicijnen moet stoppen.”

Is het echt zo dat de kwaliteit van een teruggebracht medicijn niet is te waarborgen? Een vraag die nog te makkelijk met ‘ja’ wordt beantwoord, vindt apotheker Pieter Recter van Apotheek Zwaaiplein in Veenendaal. “Elke week gaan vier grote tonnen met geretourneerde medicatie vanuit mijn apotheek naar de verbrandingsoven, doodzonde.”

Samen met een groep huisartsen is hij de petitie ‘Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen’ gestart met als doel toestemming te krijgen om teruggebrachte medicijnen te mogen inzamelen, vervoeren en doneren.

Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (inlog vereist).

Petitie: https://petities.nl/petitions/red-levens-vernietig-geen-bruikbare-medicijnen

]]>
0
Kunstalvleesklier helpt patiënten na operatie De kunstalvleesklier verbetert de glucoseregulatie bij patiënten van wie de gehele alvleesklier is verwijderd. Hierdoor hebben patiënten meer vrijheid in het dagelijks leven en hoeven ze minder te letten op wat ze eten en wanneer ze eten. Voorheen moesten zij regelmatig hun glucosewaarden controleren en insuline gebruiken, nu neemt de kunstalvleesklier dit over.

Verwijdering van de gehele alvleesklier is gelukkig niet vaak nodig. Toch gebeurt het steeds vaker bij patiënten met alvleesklierkanker of met uitgebreide alvleeskliercysten die zich kunnen ontwikkelen tot kanker. Zo’n verwijdering heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt. De alvleesklier maakt namelijk twee hormonen, insuline en glucagon, die de suikerwaarden (glucosewaarden) in ons lichaam regelen. Na de verwijdering van het gehele orgaan krijgen patiënten ernstige en vaak lastig te reguleren suikerziekte (diabetes), waardoor ze afhankelijk worden van insuline. Hiervoor krijgen zij een insulinepen of insulinepomp, waarmee zij hun suikerwaarden reguleren. Dat is echter een uitdaging die een grote weerslag heeft op de kwaliteit van leven van patiënten.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
Sun, 11 Sep 2022 12:38:42 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221795-kunstalvleesklier-helpt-patienten-na-operatie.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221795-kunstalvleesklier-helpt-patienten-na-operatie.html De kunstalvleesklier verbetert de glucoseregulatie bij patiënten van wie de gehele alvleesklier is verwijderd. Hierdoor hebben patiënten meer vrijheid in het dagelijks leven en hoeven ze minder te letten op wat ze eten en wanneer ze eten. Voorheen moesten zij regelmatig hun glucosewaarden controleren en insuline gebruiken, nu neemt de kunstalvleesklier dit over.

Verwijdering van de gehele alvleesklier is gelukkig niet vaak nodig. Toch gebeurt het steeds vaker bij patiënten met alvleesklierkanker of met uitgebreide alvleeskliercysten die zich kunnen ontwikkelen tot kanker. Zo’n verwijdering heeft ingrijpende gevolgen voor de patiënt. De alvleesklier maakt namelijk twee hormonen, insuline en glucagon, die de suikerwaarden (glucosewaarden) in ons lichaam regelen. Na de verwijdering van het gehele orgaan krijgen patiënten ernstige en vaak lastig te reguleren suikerziekte (diabetes), waardoor ze afhankelijk worden van insuline. Hiervoor krijgen zij een insulinepen of insulinepomp, waarmee zij hun suikerwaarden reguleren. Dat is echter een uitdaging die een grote weerslag heeft op de kwaliteit van leven van patiënten.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
0
Verbeterde samenwerking tegen medicijnresten in water levert resultaat op Goede samenwerking levert resultaat op bij de aanpak van medicijnresten die in het water belanden. Dat concludeert het RIVM in een wetenschappelijk artikel dat deze week verscheen in de British Journal of Clinical Pharmacology. De betrokken organisaties werken sinds 2018 aan de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Doel daarvan is het verminderen van medicijnresten in het water.

De samenwerking tussen verschillende partijen kwam de afgelopen jaren goed op gang. In het project werken producenten van medicijnen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en anderen samen om de hoeveelheid medicijnresten in water terug te dringen. En dat levert resultaat op. Zo neemt het Nederlands Huisartsengenootschap nu de impact op het milieu mee wanneer hun richtlijnen worden herschreven. Een voorbeeld is het vervangen van gasinhalatoren door poederinhalatoren (voor astmapatiënten) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Impact op milieu
Voor artsen is een bijscholingsmodule ontwikkeld, die zorgt voor bewustwording. Hierdoor houden artsen bij het voorschrijven van medicijnen rekening met de impact op het milieu. Dit doen ze bijvoorbeeld door minder grote hoeveelheden medicijnen voor te schrijven. Dit verkleint de kans dat er te veel is meegegeven en dat een patiënt de overgebleven pillen door het toilet spoelt. Hierdoor komen er minder resten in het oppervlakte water terecht en is er ook minder productie nodig.

Samenwerking met veel verschillende partijen
Ook de waterschappen werken aan dit probleem. Dit doen zij door de methodes waarmee afvalwater wordt gezuiverd, te verbeteren. Dit is alleen niet mogelijk bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarom is de brede samenwerking in de hele keten volgens de onderzoekers echt noodzakelijk. Bovendien levert het contact meer wederzijds begrip en open communicatie op. Partijen voelen zich hierdoor meer geroepen om meer bij te dragen aan oplossingen voor hun deel van de keten. Het RIVM ziet dat deze partijen elkaar steeds beter vinden.  

Risico voor dieren en planten
Medicijnresten in water zijn een risico voor het milieu. Medicijnresten komen in het milieu terecht via urine en ontlasting en na het afspoelen na gebruik van zalfjes op de huid. Maar ook doordat mensen overgebleven medicijnen verkeerd weggooien. Vanuit het riool komen ze via de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater. Daar zijn de resten een risico voor de dieren en planten die in het oppervlaktewater leven. Voor mensen zijn de medicijnresten in het oppervlaktewater geen risico, maar de bereiding van schoon drinkwater wordt wel steeds moeilijker.

]]>
Sun, 11 Sep 2022 12:29:50 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221794-verbeterde-samenwerking-tegen-medicijnresten-in-water-levert-resultaat-op.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221794-verbeterde-samenwerking-tegen-medicijnresten-in-water-levert-resultaat-op.html Goede samenwerking levert resultaat op bij de aanpak van medicijnresten die in het water belanden. Dat concludeert het RIVM in een wetenschappelijk artikel dat deze week verscheen in de British Journal of Clinical Pharmacology. De betrokken organisaties werken sinds 2018 aan de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Doel daarvan is het verminderen van medicijnresten in het water.

De samenwerking tussen verschillende partijen kwam de afgelopen jaren goed op gang. In het project werken producenten van medicijnen, waterschappen, drinkwaterbedrijven, huisartsen, apothekers, ziekenhuizen en anderen samen om de hoeveelheid medicijnresten in water terug te dringen. En dat levert resultaat op. Zo neemt het Nederlands Huisartsengenootschap nu de impact op het milieu mee wanneer hun richtlijnen worden herschreven. Een voorbeeld is het vervangen van gasinhalatoren door poederinhalatoren (voor astmapatiënten) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Impact op milieu
Voor artsen is een bijscholingsmodule ontwikkeld, die zorgt voor bewustwording. Hierdoor houden artsen bij het voorschrijven van medicijnen rekening met de impact op het milieu. Dit doen ze bijvoorbeeld door minder grote hoeveelheden medicijnen voor te schrijven. Dit verkleint de kans dat er te veel is meegegeven en dat een patiënt de overgebleven pillen door het toilet spoelt. Hierdoor komen er minder resten in het oppervlakte water terecht en is er ook minder productie nodig.

Samenwerking met veel verschillende partijen
Ook de waterschappen werken aan dit probleem. Dit doen zij door de methodes waarmee afvalwater wordt gezuiverd, te verbeteren. Dit is alleen niet mogelijk bij alle rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarom is de brede samenwerking in de hele keten volgens de onderzoekers echt noodzakelijk. Bovendien levert het contact meer wederzijds begrip en open communicatie op. Partijen voelen zich hierdoor meer geroepen om meer bij te dragen aan oplossingen voor hun deel van de keten. Het RIVM ziet dat deze partijen elkaar steeds beter vinden.  

Risico voor dieren en planten
Medicijnresten in water zijn een risico voor het milieu. Medicijnresten komen in het milieu terecht via urine en ontlasting en na het afspoelen na gebruik van zalfjes op de huid. Maar ook doordat mensen overgebleven medicijnen verkeerd weggooien. Vanuit het riool komen ze via de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het oppervlaktewater. Daar zijn de resten een risico voor de dieren en planten die in het oppervlaktewater leven. Voor mensen zijn de medicijnresten in het oppervlaktewater geen risico, maar de bereiding van schoon drinkwater wordt wel steeds moeilijker.

]]>
0
Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september van start Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen vanaf 19 september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. Hierna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het aanvullende advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). Op basis van dit advies wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.

Na vaccinatie met de vernieuwde vaccins worden er antistoffen aangemaakt die bescherming bieden tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant. Eerdere vaccins waren alleen gericht op de originele Wuhan-variant die nu niet meer dominant is. De vernieuwde mRNA-vaccins zijn voor alle doelgroepen vanaf 12 jaar geregistreerd als herhaalprik en positief beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting gegeven worden aan mensen die tenminste de basisvaccinatie hebben afgerond.

Bescherming op peil houden
De herhaalprik tegen corona is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.     

Tijdslijn
Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik krijgen vanaf begin oktober een uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts Zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact worden gelijktijdig uitgenodigd door hun werkgever. Hierna kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen bij de GGD. De eerste prikken worden vanaf 19 september 2022 bij de GGD gezet. 

]]>
Sun, 11 Sep 2022 12:27:05 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221793-herhaalprikronde-met-vernieuwd-vaccin-vanaf-19-september-van-start.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221793-herhaalprikronde-met-vernieuwd-vaccin-vanaf-19-september-van-start.html Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen vanaf 19 september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. Hierna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het aanvullende advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). Op basis van dit advies wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.

Na vaccinatie met de vernieuwde vaccins worden er antistoffen aangemaakt die bescherming bieden tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant. Eerdere vaccins waren alleen gericht op de originele Wuhan-variant die nu niet meer dominant is. De vernieuwde mRNA-vaccins zijn voor alle doelgroepen vanaf 12 jaar geregistreerd als herhaalprik en positief beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting gegeven worden aan mensen die tenminste de basisvaccinatie hebben afgerond.

Bescherming op peil houden
De herhaalprik tegen corona is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.     

Tijdslijn
Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik krijgen vanaf begin oktober een uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts Zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact worden gelijktijdig uitgenodigd door hun werkgever. Hierna kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen bij de GGD. De eerste prikken worden vanaf 19 september 2022 bij de GGD gezet. 

]]>
0
Beperkte aanpassingen in Rijksvaccinatieprogramma De Gezondheidsraad adviseert alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te behouden en van een aantal het moment waarop ze wordt gegeven te verschuiven. Op die manier ontstaat optimale bescherming. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om mensen de keus geven vaccinaties weg te laten of te schuiven met prikmomenten; dat vermindert de bescherming juist. Wel zou het goed zijn om vaccinaties die niet in het RVP zitten beter bekend en toegankelijker te maken. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

]]>
Sun, 11 Sep 2022 12:24:16 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221792-beperkte-aanpassingen-in-rijksvaccinatieprogramma.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221792-beperkte-aanpassingen-in-rijksvaccinatieprogramma.html De Gezondheidsraad adviseert alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) te behouden en van een aantal het moment waarop ze wordt gegeven te verschuiven. Op die manier ontstaat optimale bescherming. Daarom vindt de raad het niet wenselijk om mensen de keus geven vaccinaties weg te laten of te schuiven met prikmomenten; dat vermindert de bescherming juist. Wel zou het goed zijn om vaccinaties die niet in het RVP zitten beter bekend en toegankelijker te maken. Dat schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

]]>
0
Gebruik ontstekingsremmende glucocorticoïden gelinkt aan veranderingen in hersenen Het gebruik van glucocorticoïden, ook via inhalatoren, houdt verband met veranderingen in de structuur en het volume van de witte en grijze stof in de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in BMJ Open. Dit verband verklaart mogelijk de psychologische bijwerkingen van langdurig glucocorticoïdengebruik, zoals angst en depressie.

In haar onderzoek vergeleek promovendus Merel van der Meulen hersenscans van mensen die glucocorticoïden gebruiken met die van mensen die dit niet gebruiken. “Onder glucocorticoïden vallen onder andere prednison en verschillende astma-inhalatoren”, zegt Van der Meulen. Ze zag dat de witte stof in de hersenen van glucocorticoïdengebruikers een afwijkende structuur had vergeleken met degenen die deze geneesmiddelen niet gebruikten.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 09:04:21 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221791-gebruik-ontstekingsremmende-glucocorticoiden-gelinkt-aan-veranderingen-in-hersenen.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221791-gebruik-ontstekingsremmende-glucocorticoiden-gelinkt-aan-veranderingen-in-hersenen.html Het gebruik van glucocorticoïden, ook via inhalatoren, houdt verband met veranderingen in de structuur en het volume van de witte en grijze stof in de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in BMJ Open. Dit verband verklaart mogelijk de psychologische bijwerkingen van langdurig glucocorticoïdengebruik, zoals angst en depressie.

In haar onderzoek vergeleek promovendus Merel van der Meulen hersenscans van mensen die glucocorticoïden gebruiken met die van mensen die dit niet gebruiken. “Onder glucocorticoïden vallen onder andere prednison en verschillende astma-inhalatoren”, zegt Van der Meulen. Ze zag dat de witte stof in de hersenen van glucocorticoïdengebruikers een afwijkende structuur had vergeleken met degenen die deze geneesmiddelen niet gebruikten.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
0
Nieuwe richtlijn overgewicht en obesitas bij kinderen In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen tussen 4 en 18 jaar overgewicht (12%) of obesitas (4%). Dit kan grote fysieke en psychosociale gevolgen hebben zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd. Het vandaag verschenen kinderdeel van de nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen beschrijft de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Het volwassenendeel van deze richtlijn verschijnt in het najaar van 2022.

Lees verder op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:57:08 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221790-nieuwe-richtlijn-overgewicht-en-obesitas-bij-kinderen.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221790-nieuwe-richtlijn-overgewicht-en-obesitas-bij-kinderen.html In Nederland heeft bijna 1 op de 6 kinderen tussen 4 en 18 jaar overgewicht (12%) of obesitas (4%). Dit kan grote fysieke en psychosociale gevolgen hebben zowel in de kindertijd als op volwassen leeftijd. Het vandaag verschenen kinderdeel van de nieuwe richtlijn Overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen beschrijft de diagnostiek, ondersteuning en zorg voor mensen met obesitas of overgewicht in combinatie met risicofactoren en/of comorbiditeit. Het volwassenendeel van deze richtlijn verschijnt in het najaar van 2022.

Lees verder op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

]]>
0
Bijna een kwart Nederlanders kampt met problemen aan maag, darm en/of lever Bijna 1 op de 4 Nederlanders was in 2019 bekend bij de huisarts met meer of minder ernstige maag-, darm- en/of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,8 miljoen mensen. In 2011 ging het nog om 3,4 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting.

Bijna 60% van de mensen met maag-, darm- en/of leverproblemen is vrouw en ruim 40% man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag-darmkanaal, tot zeer ernstig. Voorbeelden van zeer ernstige aandoeningen zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Lees verder op de website van het RIVM.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:54:25 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221789-bijna-een-kwart-nederlanders-kampt-met-problemen-aan-maag-darm-enof-lever.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221789-bijna-een-kwart-nederlanders-kampt-met-problemen-aan-maag-darm-enof-lever.html Bijna 1 op de 4 Nederlanders was in 2019 bekend bij de huisarts met meer of minder ernstige maag-, darm- en/of leverproblemen. Het gaat om ruim 3,8 miljoen mensen. In 2011 ging het nog om 3,4 miljoen mensen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in opdracht van de Maag Lever Darm Stichting.

Bijna 60% van de mensen met maag-, darm- en/of leverproblemen is vrouw en ruim 40% man. De problemen kunnen erg verschillen qua ernst. Ze kunnen redelijk onschuldig zijn, zoals infecties aan het maag-darmkanaal, tot zeer ernstig. Voorbeelden van zeer ernstige aandoeningen zijn chronische ontstekingsziektes en kanker van een van de spijsverteringsorganen. Ook is er variatie in tijdsduur van de problemen: van een paar dagen tot meerdere jaren.

Lees verder op de website van het RIVM.

]]>
0
Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed Verfijning van een nieuwe techniek maakt het nu mogelijk om 18 soorten kanker te traceren. Met behulp van deze techniek (thromboSeq) werden in een eerder onderzoek al kankerpatronen in het RNA van bloedplaatjes ontdekt. Kankerpatiënten zijn gebaat bij vroege opsporing van de tumor omdat de behandelingsresultaten gunstiger zijn voor minder gevorderde kankers. ‘Verder onderzoek is noodzakelijk, maar de resultaten van deze studie zijn hoopgevend’, aldus Sjors In ’t Veld, promovendus bij de afdeling Neurochirurgie en het Hersentumorcentrum Amsterdam van Amsterdam UMC.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:53:04 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221788-opsporing-mogelijk-van-18-verschillende-tumoren-uit-een-enkel-buisje-bloed.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221788-opsporing-mogelijk-van-18-verschillende-tumoren-uit-een-enkel-buisje-bloed.html Verfijning van een nieuwe techniek maakt het nu mogelijk om 18 soorten kanker te traceren. Met behulp van deze techniek (thromboSeq) werden in een eerder onderzoek al kankerpatronen in het RNA van bloedplaatjes ontdekt. Kankerpatiënten zijn gebaat bij vroege opsporing van de tumor omdat de behandelingsresultaten gunstiger zijn voor minder gevorderde kankers. ‘Verder onderzoek is noodzakelijk, maar de resultaten van deze studie zijn hoopgevend’, aldus Sjors In ’t Veld, promovendus bij de afdeling Neurochirurgie en het Hersentumorcentrum Amsterdam van Amsterdam UMC.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
0
Belangrijke rol voor ZN bij einde faxgebruik in de zorg In 2025 moet het definitief afgelopen zijn met het faxgebruik in de zorg. Om dat voor elkaar te krijgen, loopt het programma Faexit. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) speelt hierbij als financier een belangrijke rol. Eerder was er het project dvd-exit, waarbij aan het versturen van dvd’s met patiëntgegevens een einde kwam. Bij het einde van dat project, dat tot stand kwam met onder meer de ziekenhuizen, bleek dat die ook nu willen meewerken aan het afschaffen van het faxverkeer.

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:51:38 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221787-belangrijke-rol-voor-zn-bij-einde-faxgebruik-in-de-zorg.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221787-belangrijke-rol-voor-zn-bij-einde-faxgebruik-in-de-zorg.html In 2025 moet het definitief afgelopen zijn met het faxgebruik in de zorg. Om dat voor elkaar te krijgen, loopt het programma Faexit. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) speelt hierbij als financier een belangrijke rol. Eerder was er het project dvd-exit, waarbij aan het versturen van dvd’s met patiëntgegevens een einde kwam. Bij het einde van dat project, dat tot stand kwam met onder meer de ziekenhuizen, bleek dat die ook nu willen meewerken aan het afschaffen van het faxverkeer.

Lees verder op de website van het Zorginstituut Nederland.

]]>
0
Zijn mooie mensen succesvoller? We geloven van wel.

Een onderzoek van de Faculty of Psychology and Neuroscience toont aan waarom vrouwen kiezen voor cosmetische chirurgie en de bijbehorende fysieke en psychologische risico's negeren. Verrassend genoeg is dat meestal niet omdat ze onzeker zijn over hun uiterlijk, maar omdat ze geloven dat ‘mooi’ zijn hen succesvoller en gelukkiger maakt.

De wereldmarkt voor cosmetische chirurgie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Steeds meer vrouwen laten zich cosmetisch opereren om hun uiterlijk te ‘verbeteren’. Verontrustend is dat hun leeftijd ook steeds jonger wordt. Om de opvattingen van vrouwen over cosmetische chirurgie beter te begrijpen, voerden Yi Wu (Clinical Psychological Sciences) en haar collega's twee studies uit. Zij onderzochten de houding van Chinese en Nederlandse vrouwen ten opzichte van cosmetische chirurgie aan de hand van een vragenlijst en interviews. Zo wilden zij uitvinden waarom vrouwen over de hele wereld cosmetische chirurgie overwegen, ondanks de bijbehorende gezondheidsrisico's zoals zenuwschade, functiebeperking, verslaving en in zeldzame gevallen zelfs sterfte.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:49:49 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221786-zijn-mooie-mensen-succesvoller-we-geloven-van-wel.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221786-zijn-mooie-mensen-succesvoller-we-geloven-van-wel.html

Een onderzoek van de Faculty of Psychology and Neuroscience toont aan waarom vrouwen kiezen voor cosmetische chirurgie en de bijbehorende fysieke en psychologische risico's negeren. Verrassend genoeg is dat meestal niet omdat ze onzeker zijn over hun uiterlijk, maar omdat ze geloven dat ‘mooi’ zijn hen succesvoller en gelukkiger maakt.

De wereldmarkt voor cosmetische chirurgie heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Steeds meer vrouwen laten zich cosmetisch opereren om hun uiterlijk te ‘verbeteren’. Verontrustend is dat hun leeftijd ook steeds jonger wordt. Om de opvattingen van vrouwen over cosmetische chirurgie beter te begrijpen, voerden Yi Wu (Clinical Psychological Sciences) en haar collega's twee studies uit. Zij onderzochten de houding van Chinese en Nederlandse vrouwen ten opzichte van cosmetische chirurgie aan de hand van een vragenlijst en interviews. Zo wilden zij uitvinden waarom vrouwen over de hele wereld cosmetische chirurgie overwegen, ondanks de bijbehorende gezondheidsrisico's zoals zenuwschade, functiebeperking, verslaving en in zeldzame gevallen zelfs sterfte.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+

]]>
0
Twee doses HPV-vaccinatie voor alle leeftijden De Gezondheidsraad adviseert bij de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan alle groepen twee doses vaccin te geven. Voor de groep ouder dan 15 jaar betekent dat een vermindering van drie naar twee prikken. Voor jongere kinderen blijft het aantal prikken gelijk. Dit schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:48:33 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221785-twee-doses-hpv-vaccinatie-voor-alle-leeftijden.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221785-twee-doses-hpv-vaccinatie-voor-alle-leeftijden.html De Gezondheidsraad adviseert bij de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan alle groepen twee doses vaccin te geven. Voor de groep ouder dan 15 jaar betekent dat een vermindering van drie naar twee prikken. Voor jongere kinderen blijft het aantal prikken gelijk. Dit schrijft de raad aan de staatssecretaris van VWS.

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
0
Eerste aangepaste coronavaccins onder voorwaarden goedgekeurd Pfizer en Moderna hebben hun coronavaccins aangepast zodat ze naast de originele stam ook de omikronvariant (BA.1) bevatten. Het Europees medicijnagentschap EMA heeft de ingediende onderzoeksgegevens beoordeeld en hier een positief advies voor gegeven. De vaccins mogen gebruikt worden als booster voor iedereen van 12 jaar en ouder. Medicijnautoriteit CBG is vertegenwoordigd in het beoordelingscomité van het agentschap.

Lees verder op de website van het CBG.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:47:06 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221784-eerste-aangepaste-coronavaccins-onder-voorwaarden-goedgekeurd.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221784-eerste-aangepaste-coronavaccins-onder-voorwaarden-goedgekeurd.html Pfizer en Moderna hebben hun coronavaccins aangepast zodat ze naast de originele stam ook de omikronvariant (BA.1) bevatten. Het Europees medicijnagentschap EMA heeft de ingediende onderzoeksgegevens beoordeeld en hier een positief advies voor gegeven. De vaccins mogen gebruikt worden als booster voor iedereen van 12 jaar en ouder. Medicijnautoriteit CBG is vertegenwoordigd in het beoordelingscomité van het agentschap.

Lees verder op de website van het CBG.

]]>
0
Stoptober 2022 weer in zicht Oktober staat traditiegetrouw in het teken van stoppen met roken. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober, bedoeld voor zowel patiënten als medewerkers. Op 2 september start de nieuwe campagne, voor u als zorgverlener in de praktijk zijn er praktische materialen beschikbaar. Samen op weg naar een rookvrije generatie!

Lees verder op de website van het NHG.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:45:39 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221783--stoptober-2022-weer-in-zicht.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221783--stoptober-2022-weer-in-zicht.html Oktober staat traditiegetrouw in het teken van stoppen met roken. Stoptober is samen 28 dagen niet roken in oktober, bedoeld voor zowel patiënten als medewerkers. Op 2 september start de nieuwe campagne, voor u als zorgverlener in de praktijk zijn er praktische materialen beschikbaar. Samen op weg naar een rookvrije generatie!

Lees verder op de website van het NHG.

]]>
0
Uitgaven openbare farmacie stegen 0,9% De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2021 met € 35 miljoen tot € 4,7 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 0,9% ten opzichte van 2020. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plus de vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van deze uitgaven uit. Het overige deel bestaat voor 98% uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars overeenkwamen voor farmaceutische zorg die hoort bij de geneesmiddelverstrekking. De andere 2% declareerden apotheken voor zorgprestaties die niet zijn gerelateerd aan een verstrekking.

Bijna een derde van de uitgaven aan deze zorgprestaties brachten apothekers in rekening voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook (ruim) een derde werd uitgegeven aan de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek.

Continuïteitsbijdrage
In 2020 kregen zorgaanbieders via de regeling Continuïteitsbijdrage (CB-regeling) een extra bijdrage om de continuïteit van zorg te helpen waarborgen. De SFK schat deze bijdrage op basis van informatie van het Geneesmiddel Informatieproject (GIP) op € 35 miljoen. Inclusief deze bijdrage in 2020 komt de stijging in de uitgaven in 2021 uit op 0,9%. Dit is het laagste stijgingspercentage in de afgelopen acht jaar.
Wettelijk verplichte prijsverlagingen door fabrikanten leidden tot meer druk op de uitgaven. In het licht van toegenomen gebruik van 1,5%, is de stijging beperkt te noemen. In het laatste jaar met een uitgavendaling (2013) daalden de uitgaven vanwege aanpassingen in de vergoeding van dure specialistische geneesmiddelen.

Verschillen
Zorgverzekeraars en de overheid ervaren de uitgaven anders dan de SFK berekent. Afspraken tussen verzekeraars en apothekers, fabrikanten en de overheid én fabrikanten en verzekeraars, leiden tot andere prijzen ten opzichte van de door apothekers gedeclareerde kosten. Verder rekent de SFK de eigen bijdragen voor geneesmiddelen toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van € 250 per kalenderjaar per persoon bij de patiënt in rekening brengen.

Sinds 2013 stegen uitgaven niet zo weinig als afgelopen jaar.

]]>
Sun, 04 Sep 2022 08:44:35 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221782-uitgaven-openbare-farmacie-stegen-09.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221782-uitgaven-openbare-farmacie-stegen-09.html De uitgaven aan de farmaceutische zorg binnen het basispakket via openbare apotheken stegen in 2021 met € 35 miljoen tot € 4,7 miljard. Daarmee stegen de uitgaven met 0,9% ten opzichte van 2020. Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.
De uitgaven aan extramurale farmaceutische zorg omvatten de gedeclareerde geneesmiddelenkosten plus de vergoeding voor de geleverde farmaceutische zorg. De geneesmiddelenkosten maken ruim 70% van deze uitgaven uit. Het overige deel bestaat voor 98% uit tarieven die apothekers en zorgverzekeraars overeenkwamen voor farmaceutische zorg die hoort bij de geneesmiddelverstrekking. De andere 2% declareerden apotheken voor zorgprestaties die niet zijn gerelateerd aan een verstrekking.

Bijna een derde van de uitgaven aan deze zorgprestaties brachten apothekers in rekening voor het uitvoeren van medicatiebeoordelingen. Ook (ruim) een derde werd uitgegeven aan de farmaceutische begeleiding bij opname of ontslag uit het ziekenhuis of bezoek aan een polikliniek.

Continuïteitsbijdrage
In 2020 kregen zorgaanbieders via de regeling Continuïteitsbijdrage (CB-regeling) een extra bijdrage om de continuïteit van zorg te helpen waarborgen. De SFK schat deze bijdrage op basis van informatie van het Geneesmiddel Informatieproject (GIP) op € 35 miljoen. Inclusief deze bijdrage in 2020 komt de stijging in de uitgaven in 2021 uit op 0,9%. Dit is het laagste stijgingspercentage in de afgelopen acht jaar.
Wettelijk verplichte prijsverlagingen door fabrikanten leidden tot meer druk op de uitgaven. In het licht van toegenomen gebruik van 1,5%, is de stijging beperkt te noemen. In het laatste jaar met een uitgavendaling (2013) daalden de uitgaven vanwege aanpassingen in de vergoeding van dure specialistische geneesmiddelen.

Verschillen
Zorgverzekeraars en de overheid ervaren de uitgaven anders dan de SFK berekent. Afspraken tussen verzekeraars en apothekers, fabrikanten en de overheid én fabrikanten en verzekeraars, leiden tot andere prijzen ten opzichte van de door apothekers gedeclareerde kosten. Verder rekent de SFK de eigen bijdragen voor geneesmiddelen toe aan de uitgaven, terwijl verzekeraars die tot een bedrag van € 250 per kalenderjaar per persoon bij de patiënt in rekening brengen.

Sinds 2013 stegen uitgaven niet zo weinig als afgelopen jaar.

]]>
0
Computer bepaalt de juiste dosering antibiotica voor patiënten op de IC Eén derde van de patiënten met een infectie op de intensive care overlijdt. Antibiotica zijn daarom cruciaal, maar is de toepassing wel optimaal bij deze groep patiënten? Eveline Wallenburg van het Radboudumc toont in haar proefschrift aan dat intensive-carepatiënten vaak de verkeerde dosering antibiotica krijgen. Ze ontwikkelde computermodellen die de juiste dosering bepalen.

Lees verder op de website van het Radboudumc.

]]>
Mon, 29 Aug 2022 11:55:21 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221781-computer-bepaalt-de-juiste-dosering-antibiotica-voor-patienten-op-de-ic.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221781-computer-bepaalt-de-juiste-dosering-antibiotica-voor-patienten-op-de-ic.html Eén derde van de patiënten met een infectie op de intensive care overlijdt. Antibiotica zijn daarom cruciaal, maar is de toepassing wel optimaal bij deze groep patiënten? Eveline Wallenburg van het Radboudumc toont in haar proefschrift aan dat intensive-carepatiënten vaak de verkeerde dosering antibiotica krijgen. Ze ontwikkelde computermodellen die de juiste dosering bepalen.

Lees verder op de website van het Radboudumc.

]]>
0
Maximum voor monacolinen in rode gist rijst Vanaf 22 juni 2022 geldt dat de dagdosering monacolinen in rode gist rijst supplementen minder dan 3 mg moet zijn. Ook moeten waarschuwingen duidelijk op de verpakking staan. Bijvoorbeeld dat je monacolinen niet mag nemen als je zwanger bent of cholesterolverlagende medicijnen slikt. Deze nieuwe wijzigingen zijn vastgelegd in een Europese wet.

In rode gist rijst (rode gefermenteerde rijst) zitten monacolines, vooral monacoline K. Monacoline K lijkt op lovastatine en geeft vergelijkbare bijwerkingen als de cholesterolverlagende ‘statines’. Bekende bijwerkingen van statines zijn spierpijn en maag- en darmklachten.
In Europa wordt rode gist rijst vooral gebruikt als voedingssupplement, voor een normaal cholesterolgehalte in het bloed.

Wetenschappelijk advies
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft vanuit wetenschappelijke literatuur aangegeven dat er onduidelijkheden zijn over de veiligheid van een dagdosering van 3 mg monacolinen of meer. Door dit EFSA-advies besloot de Europese Commissie dat de dagdosering monacolinen in rode gist rijst supplementen minder dan 3 mg moet zijn.

Meldingen
Tot en met 2021 ontving Lareb in totaal 130 meldingen van klachten bij het gebruik van rode gist rijst, waarvan 13 meldingen in 2021. De meeste meldingen betreffen bekende bijwerkingen van lovastatine. In 2017, 2018 en 2019 informeerde Lareb de NVWA over de meldingen over rode gist rijst.

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:58:04 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221780-maximum-voor-monacolinen-in-rode-gist-rijst.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221780-maximum-voor-monacolinen-in-rode-gist-rijst.html Vanaf 22 juni 2022 geldt dat de dagdosering monacolinen in rode gist rijst supplementen minder dan 3 mg moet zijn. Ook moeten waarschuwingen duidelijk op de verpakking staan. Bijvoorbeeld dat je monacolinen niet mag nemen als je zwanger bent of cholesterolverlagende medicijnen slikt. Deze nieuwe wijzigingen zijn vastgelegd in een Europese wet.

In rode gist rijst (rode gefermenteerde rijst) zitten monacolines, vooral monacoline K. Monacoline K lijkt op lovastatine en geeft vergelijkbare bijwerkingen als de cholesterolverlagende ‘statines’. Bekende bijwerkingen van statines zijn spierpijn en maag- en darmklachten.
In Europa wordt rode gist rijst vooral gebruikt als voedingssupplement, voor een normaal cholesterolgehalte in het bloed.

Wetenschappelijk advies
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft vanuit wetenschappelijke literatuur aangegeven dat er onduidelijkheden zijn over de veiligheid van een dagdosering van 3 mg monacolinen of meer. Door dit EFSA-advies besloot de Europese Commissie dat de dagdosering monacolinen in rode gist rijst supplementen minder dan 3 mg moet zijn.

Meldingen
Tot en met 2021 ontving Lareb in totaal 130 meldingen van klachten bij het gebruik van rode gist rijst, waarvan 13 meldingen in 2021. De meeste meldingen betreffen bekende bijwerkingen van lovastatine. In 2017, 2018 en 2019 informeerde Lareb de NVWA over de meldingen over rode gist rijst.

]]>
0
Genetische fouten spelen belangrijke rol bij ernst van ziekte COVID-19 Onderzoekers Radboudumc maken overzicht van risicovolle DNA-fouten. Aan de beademing of geen enkele klacht: ons DNA speelt een belangrijke rol in het verloop van COVID-19. Onderzoekers van het Radboudumc brachten de huidige kennis in kaart over alle genetische fouten die geassocieerd zijn met een ernstig ziekteverloop. Zij publiceerden hun overzicht in Genome Medicine.

De ene persoon belandt met COVID-19 ernstig ziek op de IC, terwijl een ander alleen een klein hoestje krijgt. Wetenschappers krijgen steeds beter in beeld hoe dat komt. Naast de bekende risicofactoren zoals overgewicht, mannelijk geslacht en chronische ziekte, speelt ook de variatie in ons DNA een belangrijke rol. Vooral bij gezonde jonge mensen met ernstige klachten kan de oorzaak liggen in slechts één zeldzame genetische fout, die de afweerreactie tegen het coronavirus verstoort.

Geneticus Alexander Hoischen en arts-onderzoeker Cas van der Made maakten met collega’s een overzicht van de huidige kennis over deze zeldzame genetische oorzaken die het risico op ernstige COVID-19 sterk verhogen. Van der Made: ‘We verzamelden de resultaten van vele studies van over de hele wereld, met genetische data van in totaal tienduizenden mensen met COVID-19 en miljoenen gezonde vrijwilligers.’

Lees verder op de website van het Radboudumc.

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:55:52 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221779-genetische-fouten-spelen-belangrijke-rol-bij-ernst-van-ziekte-covid-19.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221779-genetische-fouten-spelen-belangrijke-rol-bij-ernst-van-ziekte-covid-19.html Onderzoekers Radboudumc maken overzicht van risicovolle DNA-fouten. Aan de beademing of geen enkele klacht: ons DNA speelt een belangrijke rol in het verloop van COVID-19. Onderzoekers van het Radboudumc brachten de huidige kennis in kaart over alle genetische fouten die geassocieerd zijn met een ernstig ziekteverloop. Zij publiceerden hun overzicht in Genome Medicine.

De ene persoon belandt met COVID-19 ernstig ziek op de IC, terwijl een ander alleen een klein hoestje krijgt. Wetenschappers krijgen steeds beter in beeld hoe dat komt. Naast de bekende risicofactoren zoals overgewicht, mannelijk geslacht en chronische ziekte, speelt ook de variatie in ons DNA een belangrijke rol. Vooral bij gezonde jonge mensen met ernstige klachten kan de oorzaak liggen in slechts één zeldzame genetische fout, die de afweerreactie tegen het coronavirus verstoort.

Geneticus Alexander Hoischen en arts-onderzoeker Cas van der Made maakten met collega’s een overzicht van de huidige kennis over deze zeldzame genetische oorzaken die het risico op ernstige COVID-19 sterk verhogen. Van der Made: ‘We verzamelden de resultaten van vele studies van over de hele wereld, met genetische data van in totaal tienduizenden mensen met COVID-19 en miljoenen gezonde vrijwilligers.’

Lees verder op de website van het Radboudumc.

]]>
0
'Radiofrequente straling is niet het nieuwe asbest' In 2022 adviseert de Gezondheidsraad dertig jaar over elektromagnetische velden en gezondheid. Wat waren de belangrijkste onderwerpen? En wat speelt er nu? Een toenemende behoefte aan hoogspanningslijnen, van 3G via 4G, 5G naar 6G en steeds sterkere MRI-scanners roepen vragen op. Een gesprek met scheidend commissievoorzitter prof. dr. ir. Hans Kromhout, hoogleraar Epidemiologie van Gezondheidseffecten van Elektromagnetische Velden (Universiteit Utrecht) en wetenschappelijk secretaris dr. Eric van Rongen, tot zijn pensioen verbonden aan de Commissie Elektromagnetische velden (EMV). Kromhout: ‘Gezien de huidige ontwikkelingen is het verstandig om de blootstelling systematisch te monitoren. Dat gebeurt nog te weinig.’

Het woord straling leidt bij veel mensen tot associaties met atoombommen en kernrampen zoals in Tsjernobyl en Fukushima. ‘Je kunt straling niet waarnemen. Dat maakt het voor mensen ook griezelig’, vertelt Eric van Rongen. ‘Maar de ene soort straling is de andere niet.’

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:53:13 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221778-radiofrequente-straling-is-niet-het-nieuwe-asbest.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221778-radiofrequente-straling-is-niet-het-nieuwe-asbest.html In 2022 adviseert de Gezondheidsraad dertig jaar over elektromagnetische velden en gezondheid. Wat waren de belangrijkste onderwerpen? En wat speelt er nu? Een toenemende behoefte aan hoogspanningslijnen, van 3G via 4G, 5G naar 6G en steeds sterkere MRI-scanners roepen vragen op. Een gesprek met scheidend commissievoorzitter prof. dr. ir. Hans Kromhout, hoogleraar Epidemiologie van Gezondheidseffecten van Elektromagnetische Velden (Universiteit Utrecht) en wetenschappelijk secretaris dr. Eric van Rongen, tot zijn pensioen verbonden aan de Commissie Elektromagnetische velden (EMV). Kromhout: ‘Gezien de huidige ontwikkelingen is het verstandig om de blootstelling systematisch te monitoren. Dat gebeurt nog te weinig.’

Het woord straling leidt bij veel mensen tot associaties met atoombommen en kernrampen zoals in Tsjernobyl en Fukushima. ‘Je kunt straling niet waarnemen. Dat maakt het voor mensen ook griezelig’, vertelt Eric van Rongen. ‘Maar de ene soort straling is de andere niet.’

Lees verder op de website van de Gezondheidsraad.

]]>
0
Nog geen duidelijkheid over levering Paxlovid aan Nederland Waar veel Europese landen al beschikken over de coronapil Paxlovid omdat ze direct met Pfizer hebben onderhandeld, wacht Nederland – dat zich aansloot bij een Europese inkoopprocedure – daar nog steeds op. Volgens het ministerie van VWS, dat ontkent de vertragende factor te zijn, was de fabrikant niet bereid Paxlovid via de gebruikelijke weg op de markt te brengen. “Inkopen met meerdere landen kost tijd, daar balen wij ook van.”
 
Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

 

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:50:25 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221777-nog-geen-duidelijkheid-over-levering-paxlovid-aan-nederland.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221777-nog-geen-duidelijkheid-over-levering-paxlovid-aan-nederland.html Waar veel Europese landen al beschikken over de coronapil Paxlovid omdat ze direct met Pfizer hebben onderhandeld, wacht Nederland – dat zich aansloot bij een Europese inkoopprocedure – daar nog steeds op. Volgens het ministerie van VWS, dat ontkent de vertragende factor te zijn, was de fabrikant niet bereid Paxlovid via de gebruikelijke weg op de markt te brengen. “Inkopen met meerdere landen kost tijd, daar balen wij ook van.”
 
Lees verder op de website van het Pharmaceutisch Weekblad (PW).

 

]]>
0
Wereldprimeur: Artificial intelligence ondersteunt artsen bij beslissing ontslag IC-patiënt Wanneer kan een patiënt overgeplaatst worden van de Intensive Care naar de verpleegafdeling? Bij die beslissing worden artsen op de Intensive Care van Amsterdam UMC nu ondersteund door artificial intelligence, op basis van grote hoeveelheden informatie uit het elektronisch patiëntendossier. Hiermee kunnen intensive-care-behandelingen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Een wereldwijde primeur.

Het is een beslissing die dagelijks op elke Intensive Care genomen wordt: kan een patiënt al naar een verpleegafdeling of niet? Te vroeg is risicovol. Als de patiënt achteruitgaat en weer terug moet naar de IC, is de kans op overlijden groter. Te lang op de IC blijven is ook geen goed idee. "Dat is bovenal vervelend voor de patiënt. Maar ook erg duur en het bed kan niet worden ingezet voor een andere patiënt die dat misschien veel meer nodig heeft,” vertelt Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC. "Allemaal erg onwenselijk met het relatief lage aantal IC-bedden in Nederland, een gebrek aan IC-verpleegkundigen en hoog ziekteverzuim sinds corona." Zeker met het oog op een eventuele nieuwe golf van de covid-19- pandemie dit najaar is optimaal gebruik van IC-capaciteit essentieel.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:47:32 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221776-wereldprimeur-artificial-intelligence-ondersteunt-artsen-bij-beslissing-ontslag-ic-patient.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221776-wereldprimeur-artificial-intelligence-ondersteunt-artsen-bij-beslissing-ontslag-ic-patient.html Wanneer kan een patiënt overgeplaatst worden van de Intensive Care naar de verpleegafdeling? Bij die beslissing worden artsen op de Intensive Care van Amsterdam UMC nu ondersteund door artificial intelligence, op basis van grote hoeveelheden informatie uit het elektronisch patiëntendossier. Hiermee kunnen intensive-care-behandelingen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Een wereldwijde primeur.

Het is een beslissing die dagelijks op elke Intensive Care genomen wordt: kan een patiënt al naar een verpleegafdeling of niet? Te vroeg is risicovol. Als de patiënt achteruitgaat en weer terug moet naar de IC, is de kans op overlijden groter. Te lang op de IC blijven is ook geen goed idee. "Dat is bovenal vervelend voor de patiënt. Maar ook erg duur en het bed kan niet worden ingezet voor een andere patiënt die dat misschien veel meer nodig heeft,” vertelt Paul Elbers, intensivist in Amsterdam UMC. "Allemaal erg onwenselijk met het relatief lage aantal IC-bedden in Nederland, een gebrek aan IC-verpleegkundigen en hoog ziekteverzuim sinds corona." Zeker met het oog op een eventuele nieuwe golf van de covid-19- pandemie dit najaar is optimaal gebruik van IC-capaciteit essentieel.

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
0
Hoe om te gaan met antibioticaresistentie: ‘We kunnen antibiotica veel gerichter gebruiken’ De toenemende antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Om deze trend tegen te gaan, is het belangrijk dat we in ziekenhuizen verantwoord omgaan met het voorschrijven van antibiotica. Om zorgprofessionals hierbij te helpen heeft LUMC-infectioloog Merel Lambregts in samenwerking met ABR (Antibioticaresistentie) Zorgnetwerk Holland West en Boerhaave Nascholing twee gratis e-learnings opgezet. “Vooral op het gebied van praktijkgerichte scholing is er nog een wereld te winnen”, vertelt ze.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
Sat, 27 Aug 2022 14:45:14 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221775-hoe-om-te-gaan-met-antibioticaresistentie-we-kunnen-antibiotica-veel-gerichter-gebruiken.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221775-hoe-om-te-gaan-met-antibioticaresistentie-we-kunnen-antibiotica-veel-gerichter-gebruiken.html De toenemende antibioticaresistentie is een wereldwijd probleem. Om deze trend tegen te gaan, is het belangrijk dat we in ziekenhuizen verantwoord omgaan met het voorschrijven van antibiotica. Om zorgprofessionals hierbij te helpen heeft LUMC-infectioloog Merel Lambregts in samenwerking met ABR (Antibioticaresistentie) Zorgnetwerk Holland West en Boerhaave Nascholing twee gratis e-learnings opgezet. “Vooral op het gebied van praktijkgerichte scholing is er nog een wereld te winnen”, vertelt ze.

Lees verder op de website van het LUMC.

]]>
0
Wat te doen met waterwratjes? Aan de hand van vragen uit de praktijk, doet de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek naar behandelingen van veelvoorkomende kleine kwalen. Waterwratjes zijn daar een voorbeeld van. Ze komen vooral voor bij jonge kinderen en kunnen veel hinder geven. Omdat het gemiddeld een jaar duurt voordat waterwratjes verdwijnen, vragen huisartsen zich af of er niet een manier is om er sneller vanaf te komen.

Niet alleen ernstige aandoeningen verdienen aandacht van onderzoekers. Er zijn immers veel kleine kwalen waar veel mensen elke dag last van hebben. Om te weten wat wel en wat niet werkt tegen waterwratjes, is net als voor andere ziekten goed wetenschappelijk onderzoek nodig. 

Lees verder op de website van het LUMC.]]>
Fri, 19 Aug 2022 19:15:12 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221774-wat-te-doen-met-waterwratjes.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221774-wat-te-doen-met-waterwratjes.html Aan de hand van vragen uit de praktijk, doet de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek naar behandelingen van veelvoorkomende kleine kwalen. Waterwratjes zijn daar een voorbeeld van. Ze komen vooral voor bij jonge kinderen en kunnen veel hinder geven. Omdat het gemiddeld een jaar duurt voordat waterwratjes verdwijnen, vragen huisartsen zich af of er niet een manier is om er sneller vanaf te komen.

Niet alleen ernstige aandoeningen verdienen aandacht van onderzoekers. Er zijn immers veel kleine kwalen waar veel mensen elke dag last van hebben. Om te weten wat wel en wat niet werkt tegen waterwratjes, is net als voor andere ziekten goed wetenschappelijk onderzoek nodig. 

Lees verder op de website van het LUMC.]]>
0
Genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs bekend De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft de genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs bekendgemaakt. Die ‘prijs’ wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate heeft bevorderd.

De eerste genomineerde is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip, omdat zij inhoudelijk verantwoordelijk is voor het programma Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) van het UWV dat scholingssubsidies toekent aan opleidingen tot betaald werk, waaronder volgens de VtdK ‘een aanzienlijk aantal cursussen in aperte kwakzalverij’.

Ook genomineerd is prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, het uitvoeringsorgaan dat toeziet op het stelsel van koninklijke onderscheidingen. Jaarlijks deelt hij lintjes uit aan kwakzalvende artsen, ondanks protest van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Derde genomineerde is mr. C.N. Brugman, officier van justitie bij het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie. Namens het OM was zij betrokken bij een zaak tegen een chiropractor na wiens behandeling door nekmanipulatie een gezonde jongeman levenslang invalide werd. Zij koos ervoor als ’deskundigen’ twee chiropractors in te schakelen. Volgens de VtdK werd op die manier de uitkomst – vrijspraak – van tevoren al waarschijnlijk.

De twee overige genomineerden zijn de talkshow Op1, dat ‘false balance verslaggeving’ bedrijft door, aldus de VtdK, overduidelijke onzin van antivaxers veel te veel ruimte te geven en het tijdschrift Ouders van Nu, dat kwakzalverij als osteopathie, homeopathie en acupunctuur aanbeveelt bij klachten van kleine kinderen.

Lees verder op de website van het Medisch Contact.

]]>
Fri, 19 Aug 2022 19:04:34 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221770-genomineerden-voor-de-meester-kackadorisprijs-bekend.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221770-genomineerden-voor-de-meester-kackadorisprijs-bekend.html De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) heeft de genomineerden voor de Meester Kackadorisprijs bekendgemaakt. Die ‘prijs’ wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of organisatie die de kwakzalverij in ruime mate heeft bevorderd.

De eerste genomineerde is minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Karien van Gennip, omdat zij inhoudelijk verantwoordelijk is voor het programma Stimulering Arbeidsmarktpositie (STAP) van het UWV dat scholingssubsidies toekent aan opleidingen tot betaald werk, waaronder volgens de VtdK ‘een aanzienlijk aantal cursussen in aperte kwakzalverij’.

Ook genomineerd is prof. mr. Jaap de Hoop Scheffer, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, het uitvoeringsorgaan dat toeziet op het stelsel van koninklijke onderscheidingen. Jaarlijks deelt hij lintjes uit aan kwakzalvende artsen, ondanks protest van de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Derde genomineerde is mr. C.N. Brugman, officier van justitie bij het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie. Namens het OM was zij betrokken bij een zaak tegen een chiropractor na wiens behandeling door nekmanipulatie een gezonde jongeman levenslang invalide werd. Zij koos ervoor als ’deskundigen’ twee chiropractors in te schakelen. Volgens de VtdK werd op die manier de uitkomst – vrijspraak – van tevoren al waarschijnlijk.

De twee overige genomineerden zijn de talkshow Op1, dat ‘false balance verslaggeving’ bedrijft door, aldus de VtdK, overduidelijke onzin van antivaxers veel te veel ruimte te geven en het tijdschrift Ouders van Nu, dat kwakzalverij als osteopathie, homeopathie en acupunctuur aanbeveelt bij klachten van kleine kinderen.

Lees verder op de website van het Medisch Contact.

]]>
0
Vroege herkenning van mogelijke patiënten met ziekte van Sjögren dankzij machine learning De ziekte van Sjögren is lastig te herkennen in de huisartsenpraktijk, omdat de verschijnselen en symptomen sterk verschillen tussen personen. Dankzij de inzet van machine learning is het mogelijk om potentiële patiënten vroegtijdig te herkennen. Daarbij zetten we algoritmes in die gebruikmaken van data uit elektronische patiëntendossiers. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nivel en internationale collega’s uit het Europese HarmonicSS project en is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Primary Care.

Lees verder op de website van het NIVEL.

]]>
Mon, 15 Aug 2022 11:34:07 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221769-vroege-herkenning-van-mogelijke-patienten-met-ziekte-van-sjoegren-dankzij-machine-learning.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221769-vroege-herkenning-van-mogelijke-patienten-met-ziekte-van-sjoegren-dankzij-machine-learning.html De ziekte van Sjögren is lastig te herkennen in de huisartsenpraktijk, omdat de verschijnselen en symptomen sterk verschillen tussen personen. Dankzij de inzet van machine learning is het mogelijk om potentiële patiënten vroegtijdig te herkennen. Daarbij zetten we algoritmes in die gebruikmaken van data uit elektronische patiëntendossiers. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Nivel en internationale collega’s uit het Europese HarmonicSS project en is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Primary Care.

Lees verder op de website van het NIVEL.

]]>
0
Maximaal 10 uur per dag eten lijkt goed voor glucosespiegel suikerpatiënten Time-restricted Eating (TRE), ook wel bekend als een vorm van intermittent fasting, is een nieuwe strategie om de schadelijke effecten van het de hele dag door eten tegen te gaan. Recept: de periode van voedselinname beperken en een regelmatige cyclus aanhouden van eten overdag en langdurig vasten in de avond en nacht. Uit recent onderzoek van Patrick Schrauwen en Charlotte Andriessen blijkt nu dat volwassenen met diabetes type 2 inderdaad gebaat zijn bij een maximale voedselinnameperiode van 10 uur per dag, in elk geval als het gaat om het omlaag krijgen van hun bloedsuikerspiegel.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+.

]]>
Sat, 13 Aug 2022 17:18:39 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221767-maximaal-10-uur-per-dag-eten-lijkt-goed-voor-glucosespiegel-suikerpatienten.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221767-maximaal-10-uur-per-dag-eten-lijkt-goed-voor-glucosespiegel-suikerpatienten.html Time-restricted Eating (TRE), ook wel bekend als een vorm van intermittent fasting, is een nieuwe strategie om de schadelijke effecten van het de hele dag door eten tegen te gaan. Recept: de periode van voedselinname beperken en een regelmatige cyclus aanhouden van eten overdag en langdurig vasten in de avond en nacht. Uit recent onderzoek van Patrick Schrauwen en Charlotte Andriessen blijkt nu dat volwassenen met diabetes type 2 inderdaad gebaat zijn bij een maximale voedselinnameperiode van 10 uur per dag, in elk geval als het gaat om het omlaag krijgen van hun bloedsuikerspiegel.

Lees verder op de website van het Maastricht UMC+.

]]>
0
Geen kamelenpoep bij diarree Duitse soldaten zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Afrika diarree succesvol hebben behandeld met kamelenpoep. Dit verhaal wordt vaak aangehaald in populaire en wetenschappelijke literatuur over poeptransplantatie. Onderzoekers van Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam wilden weten of dit klopt en publiceren er vandaag over in PLOS ONE. Microbioloog Jurgen Seppen: ”Deze vroege vorm van poeptransplantatie heeft waarschijnlijk nooit bestaan.”

Duitse soldaten zouden in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika hebben gezien dat bedoeïenen diarree behandelden met verse kamelenpoep. Het therapeutisch effect van deze oerpoeptransplantatie zou toe te wijzen zijn aan de aanwezigheid van de bacterie Bacillus subtilis in de kamelenpoep. Seppen: “Uitgebreid onafhankelijk literatuuronderzoek kon het verhaal over kamelenpoep niet bevestigen. Er is veel literatuur over het therapeutisch gebruik van kamelenurine, maar niet over het gebruik van kamelenpoep.”

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
Sat, 13 Aug 2022 17:16:30 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221766-geen-kamelenpoep-bij-diarree.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221766-geen-kamelenpoep-bij-diarree.html Duitse soldaten zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Afrika diarree succesvol hebben behandeld met kamelenpoep. Dit verhaal wordt vaak aangehaald in populaire en wetenschappelijke literatuur over poeptransplantatie. Onderzoekers van Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam wilden weten of dit klopt en publiceren er vandaag over in PLOS ONE. Microbioloog Jurgen Seppen: ”Deze vroege vorm van poeptransplantatie heeft waarschijnlijk nooit bestaan.”

Duitse soldaten zouden in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika hebben gezien dat bedoeïenen diarree behandelden met verse kamelenpoep. Het therapeutisch effect van deze oerpoeptransplantatie zou toe te wijzen zijn aan de aanwezigheid van de bacterie Bacillus subtilis in de kamelenpoep. Seppen: “Uitgebreid onafhankelijk literatuuronderzoek kon het verhaal over kamelenpoep niet bevestigen. Er is veel literatuur over het therapeutisch gebruik van kamelenurine, maar niet over het gebruik van kamelenpoep.”

Lees verder op de website van het Amsterdam UMC.

]]>
0
Nieuw medicijn blokkeert overdracht van malariaparasieten Radboudumc toont succesvolle werking van antilichaam in klinische studie. Een nieuw medicijn dat de overdracht van malariaparasieten door muggen blokkeert is voor het eerst in mensen getest door onderzoekers van het Radboudumc. Toediening bij gezonde vrijwilligers blijkt veilig en het medicijn in hun bloed zorgt dat malariaparasieten zich niet meer kunnen voortplanten in hun tussengastheer de mug. Een enkele injectie van het middel zou overdracht van parasieten en daarmee nieuwe malariagevallen gedurende een heel malariaseizoen kunnen voorkomen.
 
Malaria is met meer dan 200 miljoen gevallen en meer dan 600 duizend doden per jaar één van de belangrijkste infectieziekten van deze tijd. Met name jonge kinderen in Afrika, met een slechte toegang tot gezondheidszorg, lopen risico op malaria. De parasieten die deze ziekte veroorzaken verspreiden zich alleen via muggen van de ene persoon naar de andere. Het blokkeren van deze zeer efficiënte verspreiding van malaria is van groot belang om de wereldwijde last te verminderen.
 
Het nieuwe medicijn, een antilichaam genaamd TB31F, is ontdekt en ontwikkeld door een team van wetenschappers in Nijmegen. Zij voerden samen met PATH’s Malaria Vaccine Initiative een eerste onderzoek uit in mensen. 25 gezonde vrijwilligers kregen TB31F toegediend en dat bleek veilig en veroorzaakte geen belangrijke bijwerkingen. Vervolgens bepaalden onderzoekers van de Malaria Unit van het Radboudumc het effect van TB31F, in het bloed van de vrijwilligers, op de overdracht van parasieten naar muggen.
 
Werking buiten het lichaam
In de Malaria Unit voeren onderzoekers gekweekte malariaparasieten aan gekweekte muggen. Zo bootsen ze de overdracht van geïnfecteerde personen naar muggen na. Toevoeging van het bloed van de vrijwilligers met TB31F bleek de besmetting van de muggen volledig te voorkomen. De onderzoekers schatten in dat één injectie met TB31F de overdracht tussen mensen via muggen gedurende een heel malariaseizoen in veel delen van de wereld kan voorkomen. In combinatie met andere maatregelen kan TB31F daarom een waardevol hulpmiddel vormen voor de bestrijding van malaria.
 
‘Het bijzondere is dat dit antilichaam eigenlijk buiten het menselijk lichaam werkt’, licht arts-microbioloog Matthew McCall van het Radboudumc toe. ‘Na injectie in een mens blijft het antilichaam nog enkele maanden in het bloed, maar daar doet het eigenlijk niks, ook niet als iemand malaria heeft. Pas als een mug steekt en bloed opzuigt met daarin zowel malariaparasieten als het antilichaam, zorgt het antilichaam dat de parasiet zich niet kan vermenigvuldigen in de mug. Zo kan de parasiet zich niet verder verspreiden en geen nieuwe ziektegevallen veroorzaken.’

]]>
Thu, 11 Aug 2022 15:26:25 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221765-nieuw-medicijn-blokkeert-overdracht-van-malariaparasieten-.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221765-nieuw-medicijn-blokkeert-overdracht-van-malariaparasieten-.html Radboudumc toont succesvolle werking van antilichaam in klinische studie. Een nieuw medicijn dat de overdracht van malariaparasieten door muggen blokkeert is voor het eerst in mensen getest door onderzoekers van het Radboudumc. Toediening bij gezonde vrijwilligers blijkt veilig en het medicijn in hun bloed zorgt dat malariaparasieten zich niet meer kunnen voortplanten in hun tussengastheer de mug. Een enkele injectie van het middel zou overdracht van parasieten en daarmee nieuwe malariagevallen gedurende een heel malariaseizoen kunnen voorkomen.
 
Malaria is met meer dan 200 miljoen gevallen en meer dan 600 duizend doden per jaar één van de belangrijkste infectieziekten van deze tijd. Met name jonge kinderen in Afrika, met een slechte toegang tot gezondheidszorg, lopen risico op malaria. De parasieten die deze ziekte veroorzaken verspreiden zich alleen via muggen van de ene persoon naar de andere. Het blokkeren van deze zeer efficiënte verspreiding van malaria is van groot belang om de wereldwijde last te verminderen.
 
Het nieuwe medicijn, een antilichaam genaamd TB31F, is ontdekt en ontwikkeld door een team van wetenschappers in Nijmegen. Zij voerden samen met PATH’s Malaria Vaccine Initiative een eerste onderzoek uit in mensen. 25 gezonde vrijwilligers kregen TB31F toegediend en dat bleek veilig en veroorzaakte geen belangrijke bijwerkingen. Vervolgens bepaalden onderzoekers van de Malaria Unit van het Radboudumc het effect van TB31F, in het bloed van de vrijwilligers, op de overdracht van parasieten naar muggen.
 
Werking buiten het lichaam
In de Malaria Unit voeren onderzoekers gekweekte malariaparasieten aan gekweekte muggen. Zo bootsen ze de overdracht van geïnfecteerde personen naar muggen na. Toevoeging van het bloed van de vrijwilligers met TB31F bleek de besmetting van de muggen volledig te voorkomen. De onderzoekers schatten in dat één injectie met TB31F de overdracht tussen mensen via muggen gedurende een heel malariaseizoen in veel delen van de wereld kan voorkomen. In combinatie met andere maatregelen kan TB31F daarom een waardevol hulpmiddel vormen voor de bestrijding van malaria.
 
‘Het bijzondere is dat dit antilichaam eigenlijk buiten het menselijk lichaam werkt’, licht arts-microbioloog Matthew McCall van het Radboudumc toe. ‘Na injectie in een mens blijft het antilichaam nog enkele maanden in het bloed, maar daar doet het eigenlijk niks, ook niet als iemand malaria heeft. Pas als een mug steekt en bloed opzuigt met daarin zowel malariaparasieten als het antilichaam, zorgt het antilichaam dat de parasiet zich niet kan vermenigvuldigen in de mug. Zo kan de parasiet zich niet verder verspreiden en geen nieuwe ziektegevallen veroorzaken.’

]]>
0
Apotheken steeds verder onder druk door vergrijzing en personeelstekort
 • Multidisciplinaire samenwerking in eerste lijn wint aan belang door tekort aan personeel
 • Geneesmiddelentekorten zorgen voor groeiende werkdruk in apotheken
 • Productie geneesmiddelen dichtbij huis maakt Nederland minder kwetsbaar voor schaarste 
 • Grotere inzet farmaceutische zorg verwacht, terwijl personeelstekort groeit
  In de zorg vindt mede door de vergrijzing in de komende jaren een verdere verschuiving plaats van incidentele naar chronische patiënten en uiteindelijk naar zorg-intensieve patiënten. De inzet van de farmaceutische patiëntenzorg wordt hierdoor naar verwachting groter. De vergrijzing en verplaatsing van de ziekenhuiszorg naar de wijk en regio leiden er daarnaast toe dat de zorgvraag verder toeneemt. Gezien de oplopende personeelstekorten in de zorg is het daarom van belang dat een multidisciplinaire samenwerking ontstaat tussen zorgverleners in de eerste lijn, concludeert ABN AMRO in het Brancherapport Apotheken 2022, dat vandaag is gepubliceerd. Apotheken vervullen een belangrijke functie in deze samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Zo is de apotheker verantwoordelijk voor de controle op geschiktheid, dosering en toedieningsvorm van geneesmiddelen. Deze rol wint aan belang doordat het medicijngebruik toeneemt, terwijl de schaarste aan geneesmiddelen groeit.
   
  Uitgaven farmaceutische zorg sinds 2019 met 3,1 procent gestegen
  Jaarlijks wordt in Nederland ruim 4,6 miljard euro aan farmaceutische zorg uitgegeven; per inwoner is dit gemiddeld 289 euro per jaar. Deze uitgaven nemen - mede door de vergrijzing - alleen maar toe. Sinds 2019 stegen de uitgaven aan farmaceutische zorg per hoofd van de bevolking met 3,1 procent en nam het medicijngebruik 0,5 procent toe. Tegelijkertijd lopen de geneesmiddelentekorten op door problemen met productie, distributie en kwaliteit, maar ook om economische redenen. Zo is Nederland door de lage prijzen en het lage inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied. De tekorten vergroten de werkdruk in apotheken; apothekers zijn gemiddeld zo’n 17 uur per week bezig om deze tekorten af te handelen. Vanaf 1 januari 2023 juli zijn fabrikanten en groothandelaren daarom verplicht een reservevoorraad, ofwel ‘ijzeren voorraad’, aan te leggen voor medicijnen die op recept verkregen worden. Als de productie dichterbij huis wordt georganiseerd - bijvoorbeeld door apotheken medicijnen te laten bereiden - kan de kans op tekorten worden verkleind.
   
  Focus op digitalisering zorgt voor grotere continuïteit farmaceutische zorg
  Hoewel het aanhouden van een minimale voorraad niet alle geneesmiddelentekorten zal oplossen, beschouwt ABN AMRO dit als een positieve stap. Ook zou Nederland daardoor minder afhankelijk worden van China en India, waar 80 procent van de geneesmiddelen nu vandaan komt. Tegelijkertijd benadrukt de bank het belang van digitalisering. “Steeds meer apotheken zetten stappen op dit gebied, waarbij ‘online’ en ‘offline’ elkaar versterken, bijvoorbeeld in de vorm van een bezorg- en herhaalservice in combinatie met online alerts. Ook de uitgifteautomaat - waarbij patiënten medicijnen afhalen wanneer het hen uitkomt - blijkt bij apotheken die hiermee al werken, uitkomst te bieden. Zo worden wachtrijen korter en is er meer tijd en ruimte voor de patiënt”, vertelt Rob Boelens, Sector Specialist Medisch van ABN AMRO. “Digitalisering kan leiden tot een betere dienstverlening én de druk op personeel verlichten, zeker gezien de verwachting dat personeelstekorten verder toenemen. Zo is bijna één op de zes apothekers ouder dan 60 jaar, waardoor een grote uitstroom van apothekers wordt verwacht. Hierdoor kan de continuïteit van de farmaceutische zorg onder druk komen te staan.”

  ]]>
  Mon, 01 Aug 2022 13:22:21 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221763-apotheken-steeds-verder-onder-druk-door-vergrijzing-en-personeelstekort.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221763-apotheken-steeds-verder-onder-druk-door-vergrijzing-en-personeelstekort.html
 • Multidisciplinaire samenwerking in eerste lijn wint aan belang door tekort aan personeel
 • Geneesmiddelentekorten zorgen voor groeiende werkdruk in apotheken
 • Productie geneesmiddelen dichtbij huis maakt Nederland minder kwetsbaar voor schaarste 
 • Grotere inzet farmaceutische zorg verwacht, terwijl personeelstekort groeit
  In de zorg vindt mede door de vergrijzing in de komende jaren een verdere verschuiving plaats van incidentele naar chronische patiënten en uiteindelijk naar zorg-intensieve patiënten. De inzet van de farmaceutische patiëntenzorg wordt hierdoor naar verwachting groter. De vergrijzing en verplaatsing van de ziekenhuiszorg naar de wijk en regio leiden er daarnaast toe dat de zorgvraag verder toeneemt. Gezien de oplopende personeelstekorten in de zorg is het daarom van belang dat een multidisciplinaire samenwerking ontstaat tussen zorgverleners in de eerste lijn, concludeert ABN AMRO in het Brancherapport Apotheken 2022, dat vandaag is gepubliceerd. Apotheken vervullen een belangrijke functie in deze samenwerking met huisartsen, wijkverpleegkundigen en ziekenhuizen. Zo is de apotheker verantwoordelijk voor de controle op geschiktheid, dosering en toedieningsvorm van geneesmiddelen. Deze rol wint aan belang doordat het medicijngebruik toeneemt, terwijl de schaarste aan geneesmiddelen groeit.
   
  Uitgaven farmaceutische zorg sinds 2019 met 3,1 procent gestegen
  Jaarlijks wordt in Nederland ruim 4,6 miljard euro aan farmaceutische zorg uitgegeven; per inwoner is dit gemiddeld 289 euro per jaar. Deze uitgaven nemen - mede door de vergrijzing - alleen maar toe. Sinds 2019 stegen de uitgaven aan farmaceutische zorg per hoofd van de bevolking met 3,1 procent en nam het medicijngebruik 0,5 procent toe. Tegelijkertijd lopen de geneesmiddelentekorten op door problemen met productie, distributie en kwaliteit, maar ook om economische redenen. Zo is Nederland door de lage prijzen en het lage inwoneraantal geen aantrekkelijk afzetgebied. De tekorten vergroten de werkdruk in apotheken; apothekers zijn gemiddeld zo’n 17 uur per week bezig om deze tekorten af te handelen. Vanaf 1 januari 2023 juli zijn fabrikanten en groothandelaren daarom verplicht een reservevoorraad, ofwel ‘ijzeren voorraad’, aan te leggen voor medicijnen die op recept verkregen worden. Als de productie dichterbij huis wordt georganiseerd - bijvoorbeeld door apotheken medicijnen te laten bereiden - kan de kans op tekorten worden verkleind.
   
  Focus op digitalisering zorgt voor grotere continuïteit farmaceutische zorg
  Hoewel het aanhouden van een minimale voorraad niet alle geneesmiddelentekorten zal oplossen, beschouwt ABN AMRO dit als een positieve stap. Ook zou Nederland daardoor minder afhankelijk worden van China en India, waar 80 procent van de geneesmiddelen nu vandaan komt. Tegelijkertijd benadrukt de bank het belang van digitalisering. “Steeds meer apotheken zetten stappen op dit gebied, waarbij ‘online’ en ‘offline’ elkaar versterken, bijvoorbeeld in de vorm van een bezorg- en herhaalservice in combinatie met online alerts. Ook de uitgifteautomaat - waarbij patiënten medicijnen afhalen wanneer het hen uitkomt - blijkt bij apotheken die hiermee al werken, uitkomst te bieden. Zo worden wachtrijen korter en is er meer tijd en ruimte voor de patiënt”, vertelt Rob Boelens, Sector Specialist Medisch van ABN AMRO. “Digitalisering kan leiden tot een betere dienstverlening én de druk op personeel verlichten, zeker gezien de verwachting dat personeelstekorten verder toenemen. Zo is bijna één op de zes apothekers ouder dan 60 jaar, waardoor een grote uitstroom van apothekers wordt verwacht. Hierdoor kan de continuïteit van de farmaceutische zorg onder druk komen te staan.”

  ]]>
  0
  Onderzoek MUMC+ brengt leefstijlziekte leververvetting in beeld Een ongezonde leefstijl kan desastreuze gevolgen hebben voor de lever. Er kan vervetting van de lever ontstaan, een chronische leveraandoening die kan leiden tot leverfalen of zelfs leverkanker. Ook draagt leververvetting bij aan het ontstaan en verergeren van diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ gaan deze nog relatief onbekende aandoening beter in kaart brengen in een uniek onderzoek uitgevoerd in huisartspraktijken. 

  MDL-arts en leverspecialist Ger Koek van het Maastricht UMC+ leidt het onderzoek en werkt daarbij samen met de Universiteit Hasselt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de huisartspraktijken in Maastricht (Dokters van Hier en gezondheidscentrum Heer), Elsloo (medisch centrum Elsloo en Bandkeramiek), Huisartsenpraktijk Geulle en in verschillende Belgische praktijken.

  Lees verder op de website van  het Maastricht UMC+.

  ]]>
  Mon, 01 Aug 2022 13:18:30 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221762-onderzoek-mumc-brengt-leefstijlziekte-leververvetting-in-beeld.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221762-onderzoek-mumc-brengt-leefstijlziekte-leververvetting-in-beeld.html Een ongezonde leefstijl kan desastreuze gevolgen hebben voor de lever. Er kan vervetting van de lever ontstaan, een chronische leveraandoening die kan leiden tot leverfalen of zelfs leverkanker. Ook draagt leververvetting bij aan het ontstaan en verergeren van diabetes en hart- en vaatziekten. Onderzoekers van het Maastricht UMC+ gaan deze nog relatief onbekende aandoening beter in kaart brengen in een uniek onderzoek uitgevoerd in huisartspraktijken. 

  MDL-arts en leverspecialist Ger Koek van het Maastricht UMC+ leidt het onderzoek en werkt daarbij samen met de Universiteit Hasselt. Het onderzoek wordt uitgevoerd in de huisartspraktijken in Maastricht (Dokters van Hier en gezondheidscentrum Heer), Elsloo (medisch centrum Elsloo en Bandkeramiek), Huisartsenpraktijk Geulle en in verschillende Belgische praktijken.

  Lees verder op de website van  het Maastricht UMC+.

  ]]>
  0
  T-cellen lijken belangrijker bij bestrijding coronavirus dan gedacht Een coronavaccin dat het afweersysteem specifiek instrueert om T-cellen aan te maken in plaats van antistoffen, geeft goede bescherming in een muismodel. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nature Communications. Volgens de onderzoekers biedt zo’n vaccin mogelijk uitkomst voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, omdat zij minder goed reageren op de huidige coronavaccins.

  Lees verder op de website van het LUMC

  ]]>
  Mon, 01 Aug 2022 13:15:42 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221761-t-cellen-lijken-belangrijker-bij-bestrijding-coronavirus-dan-gedacht.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221761-t-cellen-lijken-belangrijker-bij-bestrijding-coronavirus-dan-gedacht.html Een coronavaccin dat het afweersysteem specifiek instrueert om T-cellen aan te maken in plaats van antistoffen, geeft goede bescherming in een muismodel. Dat schrijven onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Nature Communications. Volgens de onderzoekers biedt zo’n vaccin mogelijk uitkomst voor mensen met een verzwakt immuunsysteem, omdat zij minder goed reageren op de huidige coronavaccins.

  Lees verder op de website van het LUMC

  ]]>
  0
  Hoe houd je je hoofd koel in de tropische hitte? Het is zomer en het is warm, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. Er bestaan talloze tips over wat te doen bij warme omstandigheden, maar welke werken nu echt en zijn wetenschappelijk onderbouwd? Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc legt uit wat er in ons lichaam gebeurt bij hoge temperaturen en geeft tips om de tropische hitte het hoofd te bieden.

  ‘Als het heel warm is, meer dan 35 graden, is het moeilijker voor ons lichaam om de warmte kwijt te raken omdat het verschil met de huidtemperatuur (ongeveer 34 graden) en lichaamstemperatuur (ongeveer 37 graden) beperkt is. Als de omgevingstemperatuur lager is, dan kan je lichaam de warmte kwijt. Maar als de buitentemperatuur gelijk of zelfs hoger is, lukt dat niet. En kan je bij een hoge luchtvochtigheid zelfs opwarmen terwijl je rustig zit’, aldus Thijs Eijsvogels. Vooral voor ouderen en chronisch zieken zijn hittegolven een risico: zij krijgen eerder moeite met het afvoeren van de warmte.

  Lees verder op de website van het Radboudumc.

  ]]>
  Sun, 17 Jul 2022 10:08:03 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221758-hoe-houd-je-je-hoofd-koel-in-de-tropische-hitte.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221758-hoe-houd-je-je-hoofd-koel-in-de-tropische-hitte.html Het is zomer en het is warm, niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. Er bestaan talloze tips over wat te doen bij warme omstandigheden, maar welke werken nu echt en zijn wetenschappelijk onderbouwd? Inspanningsfysioloog Thijs Eijsvogels van het Radboudumc legt uit wat er in ons lichaam gebeurt bij hoge temperaturen en geeft tips om de tropische hitte het hoofd te bieden.

  ‘Als het heel warm is, meer dan 35 graden, is het moeilijker voor ons lichaam om de warmte kwijt te raken omdat het verschil met de huidtemperatuur (ongeveer 34 graden) en lichaamstemperatuur (ongeveer 37 graden) beperkt is. Als de omgevingstemperatuur lager is, dan kan je lichaam de warmte kwijt. Maar als de buitentemperatuur gelijk of zelfs hoger is, lukt dat niet. En kan je bij een hoge luchtvochtigheid zelfs opwarmen terwijl je rustig zit’, aldus Thijs Eijsvogels. Vooral voor ouderen en chronisch zieken zijn hittegolven een risico: zij krijgen eerder moeite met het afvoeren van de warmte.

  Lees verder op de website van het Radboudumc.

  ]]>
  0
  Zeker 100 doden na explosie Beiroet, Nederland stuurt zoekteam Wed, 05 Aug 2020 10:00:57 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221282-zeker-100-doden-na-explosie-beiroet-nederland-stuurt-zoekteam.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221282-zeker-100-doden-na-explosie-beiroet-nederland-stuurt-zoekteam.html 0 Levende vissen eten en in ijskoud water liggen: België gruwt van details dodelijke ontgroening Sanda Dia (20) Terwijl in Nederland de studentenverenigingen hun jaarlijkse ontgroeningen weer beginnen, hangt in België achttien ontgroeners jarenlange celstraffen boven het hoofd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de twintigjarige Sanda Dia in 2018.

  ]]>
  Wed, 05 Aug 2020 10:00:57 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221283-levende-vissen-eten-en-in-ijskoud-water-liggen-belgie-gruwt-van-details-dodelijke-ontgroening-sanda-dia-20.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221283-levende-vissen-eten-en-in-ijskoud-water-liggen-belgie-gruwt-van-details-dodelijke-ontgroening-sanda-dia-20.html Terwijl in Nederland de studentenverenigingen hun jaarlijkse ontgroeningen weer beginnen, hangt in België achttien ontgroeners jarenlange celstraffen boven het hoofd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van de twintigjarige Sanda Dia in 2018.

  ]]>
  0
  Alleen een cultstatus kan ‘De Hit Kwis’ nog redden Er is veel onschuldig zomeramusement op de buis, in meer en minder geslaagde uitvoeringen. Als je de kijkcijfers als leidraad neemt dan blijft het oude, vertrouwde ‘De slimste mens’ een grote hit. En stevenen André van Duin en Janny van der Heijden ook dit tweede seizoen af op een vaste plek hoog in de toptien, met hun vredige vaartochtjes over de Nederlandse waterwegen, ’s maandags in ‘Denkend aan Holland’ bij Omroep MAX. Het is blijkbaar precies wat we nu willen: kabbeltelevisie.

  ]]>
  Wed, 05 Aug 2020 10:00:57 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221284-alleen-een-cultstatus-kan-de-hit-kwis-nog-redden.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221284-alleen-een-cultstatus-kan-de-hit-kwis-nog-redden.html Er is veel onschuldig zomeramusement op de buis, in meer en minder geslaagde uitvoeringen. Als je de kijkcijfers als leidraad neemt dan blijft het oude, vertrouwde ‘De slimste mens’ een grote hit. En stevenen André van Duin en Janny van der Heijden ook dit tweede seizoen af op een vaste plek hoog in de toptien, met hun vredige vaartochtjes over de Nederlandse waterwegen, ’s maandags in ‘Denkend aan Holland’ bij Omroep MAX. Het is blijkbaar precies wat we nu willen: kabbeltelevisie.

  ]]>
  0
  Nederland dreigt zicht op het virus te verliezen Wed, 05 Aug 2020 09:01:17 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221279-nederland-dreigt-zicht-op-het-virus-te-verliezen.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221279-nederland-dreigt-zicht-op-het-virus-te-verliezen.html 0 Enorme explosie richt ravage aan in Beiroet, zeker 100 doden en duizenden gewonden Wed, 05 Aug 2020 09:01:17 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221280-enorme-explosie-richt-ravage-aan-in-beiroet-zeker-100-doden-en-duizenden-gewonden.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221280-enorme-explosie-richt-ravage-aan-in-beiroet-zeker-100-doden-en-duizenden-gewonden.html 0 'Het kabinet toont geen leiderschap bij mondkapjesdiscussie' Wed, 05 Aug 2020 09:01:17 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221281-het-kabinet-toont-geen-leiderschap-bij-mondkapjesdiscussie.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221281-het-kabinet-toont-geen-leiderschap-bij-mondkapjesdiscussie.html 0 De Syrische Ali is dood, je maag draait ervan om Wed, 05 Aug 2020 08:01:00 +0200 https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221277-de-syrische-ali-is-dood-je-maag-draait-ervan-om.html https://www.artsenapotheker.nl/patient/nieuws/id221277-de-syrische-ali-is-dood-je-maag-draait-ervan-om.html 0