3 resultaten in "Vitamines"

 
Filter op:
Soort document
Bron
Jaartal
Uw selectie:

Vitamine E verhoogt risico op prostaatkanker

GeBu - Rubriek Consumentenproducten - 2012
Conclusie onderzoekers. Voedingssupplementen met vitamine E verhogen significant het risico op prostaatkanker bij gezonde mannen.

Niet-westerse immigranten met vitamine-D-gebrek (login vereist)

H&W - Onderzoek - 2012
Vitamine-D-suppletie is effectiever dan een advies voor blootstelling aan zonlicht bij de behandeling van vitamine- D-gebrek bij niet-westerse immigranten. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 12:554-557

Vitamine-B12-bepaling bij metforminegebruik

H&W - Commentaar - 2012
Bertien Hart en haar collega’s verdienen lof voor het onder de aandacht brengen van het inmiddels onweerlegbare feit dat gebruik van metformine bij een deel van de gebruikers zal leiden tot een tekort aan vitamine B12. In hun artikel komen ze tot de conclusie dat vitamine-B12-deficiëntie op weefselniveau betrouwbaar is vast te stellen via bloedonderzoek. Zij stellen voor om bij mensen met diabetes mellitus type 2 vanaf het moment dat ze drie jaar metformine gebruiken de vitamine-B12-spiegel te bepalen tijdens de jaarcontrole, en dat driejaarlijks te herhalen. Ligt de gevonden waarde in het grensgebied tussen de 100 en 200 pmol/l, dan dient deze bepaling gevolgd te worden door een bepaling van methylmalonzuur (MMA). Daarnaast stellen de auteurs voor te suppleren met injecties of tabletten; beide toedieningsvormen zullen de vitamine-B12-concentratie voldoende doen stijgen. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2012, nummer 10:448-449

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2021  | Home