Inloggen

Copyrights

Het auteursrecht op de databank van www.fto.nu berust bij Multi Medical Services (de producent).

Het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van deze databank is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Multi Medical Services.

Als geregistreerd gebruiker van FTO.nu heeft u het recht om de (Powerpoint)templates, kennisquizzen of medicatieschema’s van ArtsenApotheker.nl te downloaden en als voorbereiding van en tijdens uw eigen FTO-overleg te gebruiken. Het is toegestaan om in deze documenten te knippen en plakken en ze geheel of deels te bewerken en gebruiken naar eigen believen, mits de oorspronkelijke bron kenbaar gemaakt wordt en gebruik ervan beperkt blijft tot het farmacotherapie-overleg. Het is echter niet toegestaan deze documenten verder te verspreiden of distribueren tenzij in eigen kring ten behoeve van farmacotherapieoverleg.

De informatie op deze website is strikt voor eigen persoonlijk gebruik.