Inloggen

Atriumfibrilleren M79

Bron:NHG
Auteur:NHG-werkgroep Atriumfibrilleren
Jaartal:2023
Documentsoort:NHG-Standaard
ICPC:K78
URL:richtlijnen.nhg.org/standaarden/atriumfibrilleren

Belangrijkste wijzigingen:
- Toegevoegd is het advies om laagdrempelig het hartritme te bepalen door palpatie van de pols bij patiënten met aspecifieke klachten (bijvoorbeeld malaise, duizeligheid of kortademigheid bij inspanning), in het bijzonder bij patiënten ≥ 75 jaar.
-Bepaal niet meer het (NT-pro)BNP bij patiënten met atriumfibrilleren om hartfalen uit te sluiten, maar verricht een echocardiografie.
-Bij nieuwe patiënten met atriumfibrilleren met een indicatie voor orale anticoagulantia gaat voortaan de voorkeur uit naar een DOAC.
-De leeftijdsgrens om patiënten < 65 jaar te verwijzen en daarboven alleen op indicatie te verwijzen is komen te vervallen.