Inloggen

Cardiovasculair risicomanagement M84

Bron:NHG
Jaartal:2019
Documentsoort:NHG-Standaard
ICPC:T93, K86
URL:richtlijnen.nhg.org/standaarden/cardiovasculair-risicomanagement

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Belangrijkste wijzigingen: onderscheid tussen primaire en secundaire preventie vervalt, meer gedifferentieerde streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol en meer aandacht voor kwetsbare ouderen, maatwerk en gezamenlijke besluitvorming.