Inloggen

Leidraad Hypogonadisme bij de volwassen man

Bron:NVE commissie gonadale endocrinologie
Auteur:Werkgroep Gonadale endocrinologie
Jaartal:2020
ICPC:T99
URL:www.nve.nl/...8/Leidraad-hypogonadisme-NVE-finale-versie-sept-2020.pdf

Deze leidraad is tevens geaccordeerd door de Nederlandse Vereniging van Urologie (NVU) en wordt gezien als naslagwerk door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
Deze leidraad ten aanzien van hypogonadisme bij de volwassen man volgt grotendeels de Endocrine Society Guideline “Testosteron therapy in men with hypogonadism” (afgekort tot EG 2018) en de “Male hypogonadism guideline” van de European Association of Urology (afgekort tot UG 2019). Deze Nederlandse leidraad is te beschouwen als een vertaling van deze richtlijnen naar de Nederlandse situatie voor mannen met hypogonadisme ≥ 18 jaar.