Privacy statement

 

 

Multi Medical Services respecteert en beschermt uw privacy conform de Wet Bescherming Persoongegevens (WPB). Meer informatie over de WBP kunt u vinden op de site van het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl.

U kunt deze website anoniem raadplegen. Indien u per e-mail, via het web of anderszins gegevens aan ArtsenApotheker.nl verstrekt worden deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens afgeeft.

ArtsenApotheker.nl registreert gegevens over het gebruik van de website alleen ter verbetering van de dienstverlening en de prestaties van de site. Dit betreft algemene niet tot personen herleidbare gegevens zoals tijdstip van bezoek, gebruikte browsers e.d.

 

Copyright © 2003-2018  | Disclaimer | Copyrights | Privacy statement | Redactie- en Partnerstatuut | Contact