Inloggen

LESA Organisatie van zorg bij chronische medicatie

Bron:NHG, KNMP, V&VN
Jaartal:2020
ICPC:R96, R95, T90
URL:richtlijnen.nhg.org/...n/organisatie-van-zorg-bij-chronische-medicatie

Deze LESA vervangt de LESA Chronische medicatie bij astma/COPD & DM type 2. De LESA geeft handreikingen voor het maken van praktische afspraken tussen huisarts, wijkverpleging en apotheker over de zorg rondom de chronische medicatie van de thuiswonende patiënt, waarbij de wijkverpleging een rol speelt in de medicatievoorziening