Inloggen

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen

Bron:RIVM
Documentsoort:Overige richtlijnen, Factsheet
ICPC:R44
URL:lci.rivm.nl/richtlijnen/pneumokokkenvaccinatie-voor-ouderen

Vaccinatie tegen pneumokokken kan de kans op het krijgen van invasieve pneumokokkenziekte en, in mindere mate, longontsteking (community acquired pneumonia (CAP)) door pneumokokken verlagen. De incidentie en ernst van pneumokokkenziekte neemt toe met de leeftijd.