Inloggen

COVID-19 en vaccinatie tegen pneumokokken

Bron:Gezondheidsraad
Auteur:Gezondheidsraad
Jaartal:2020
Documentsoort:Overige richtlijnen, Advies
ICPC:R83.03, R44
URL:www.gezondheidsraad.nl/...20/covid-19-en-vaccinatie-tegen-pneumokokken

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad mensen van 60 tot 80 eens in de vijf jaar te vaccineren tegen pneumokokken. Te beginnen vanaf dit najaar bij mensen van 60, 65, 70 en 75. Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad gekeken of de COVID-19-pandemie aanleiding is om bepaalde doelgroepen voorrang te geven bij de vaccinatie. Advies alle 70-79-jarigen vaccinatie aan te bieden tegen pneumokokken, te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten. Ook adviseert de raad mensen die longschade hebben opgelopen door COVID-19 voorlopig toe te voegen aan de groepen die op medische indicatie in aanmerking komen voor pneumokokkenvaccinatie.