Inloggen

HPV-gerelateerde kanker de wereld uit

Bron:NTvG
Auteur:Heleen J. van Beekhuizen, Peter Leusink en Folkert van Kemenade
Jaartal:2021
Documentsoort:Literatuur, Artikelen - Zorg
ICPC:A77, X75, Y76
URL:www.ntvg.nl/artikelen/hpv-gerelateerde-kanker-de-wereld-uit

Door vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) en screening kunnen we baarmoederhalskanker en andere door HPV geïnduceerde vormen van kanker de wereld uit helpen. Toch hebben twijfel over de veiligheid en het nut van vaccineren ertoe geleid dat de vaccinatiegraad in Nederland aanzienlijk lager is dan in andere landen. Wat kunnen artsen doen om deze vaccinatiescepsis tegen te gaan en HPV-gerelateerde vormen van kanker te elimineren?