Bouwen aan regionale infrastructuur voor ontwikkeling biologische medicijnen

Bouwen aan regionale infrastructuur voor ontwikkeling biologische medicijnen

Een grensoverschrijdend consortium onder leiding van de Universiteit Maastricht werkt de komende jaren aan een innovatieve infrastructuur voor de ontwikkeling van biologische medicijnen. Farmaceutisch bedrijf Basic Pharma Technologies vult de ontbrekende schakel in om binnen de grensregio Vlaanderen-Nederland wetenschappelijk biomedisch onderzoek naar marktgerichte ontwikkeling te brengen. Deze voor Zuid-Limburg unieke samenwerking levert daarmee een forse bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio.

Ontbrekende schakel
Een biologisch medicijn is een geneesmiddel dat een of meer werkzame stoffen bevat die zijn gemaakt door een levend organisme, zoals bacteriën, schimmels, dierlijke of menselijke cellen. Veel werkzame stoffen van biologische geneesmiddelen zijn eiwitten die geheel of gedeeltelijk overeenkomen met menselijke eiwitten. Soms kunnen deze stoffen al in het lichaam aanwezig zijn. Voorbeelden hiervan zijn insuline of groeihormoon. De werkzame stoffen van biologische geneesmiddelen zijn groter en hebben een complexere structuur dan die van niet-biologische geneesmiddelen. Het productieproces is dan ook ingewikkeld. Wetenschappers zijn in een universitaire omgeving slechts in staat om kleine hoeveelheden te ontwikkelen. Maar veiligheid en werkzaamheid van de nieuwe geneesmiddelen moeten ook worden aangetoond in patiëntonderzoeken. Voor het succesvol uitvoeren van deze klinische studies is het noodzakelijk om te kunnen beschikken over aanzienlijk grotere hoeveelheden van het nieuwe geneesmiddel. Juist op het punt van de productie van dit studiemateriaal vormt Basic Pharma Technologies in de regio Zuid-Limburg het ontbrekende stukje van de puzzel. Het bedrijf bouwt in 2017 met het oog op deze nieuwe infrastructuur enkele gloednieuwe cleanrooms op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. Een cleanroom is een werkomgeving waarin alle aspecten van de luchtkwaliteit strikt worden gereguleerd om gevoelige producten, zoals biologische medicijnen, te beschermen.

SKiN-HUID
De studie die moet helpen de Zuid-Limburgse infrastructuur voor de ontwikkeling van biologische medicijnen vorm te geven is het grensoverschrijdende project SKiN-HUID. Onder leiding van de UM ontwikkelen het farmaceutisch bedrijf Basic Pharma en UM-spinoff MosaMedix, samen met de Universiteit Antwerpen en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), een nieuwe therapie voor huidkanker die gebaseerd is op een combinatie van biologische medicijnen en elektrische stimulatie. Daardoor moet de behandeling van huidkanker effectiever worden en uiteindelijk ook minder bijwerkingen opleveren voor de patiënt. Aan SKiN-HUID heeft onder anderen professor Jean-Christophe Marine van de KU Leuven, een internationale toponderzoeker op het gebied van huidkanker, zich verbonden. Skin-HUID is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt bovendien aanzienlijke financiële steun van zowel de Provincie Limburg als het Ministerie van Economische Zaken.

Economische ontwikkeling
Het samenwerkingsproject zal een forse bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de regio Zuid-Limburg, zo is de verwachting. "De infrastructuur die ontstaat door dit project zal de valorisatie van biomedisch onderzoek aan de Universiteit Maastricht versnellen", aldus dr. Chris Reutelingsperger, bijzonder hoogleraar Biochemie aan de UM en projectleider van SKiN-HUID. "Bovendien trekt het optimaliseren van de keten innoverende life science bedrijven aan om zich te vestigen op de Brightlands Maastricht Health Campus en de Brightlands Chemelot Campus."

Harry Relouw, general manager van Basic Pharma, ziet de economische gevolgen van de nieuwe infrastructuur nog breder. "Deze stap kan ook helpen om grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende campussen in Zuid-Limburg, maar ook richting Leuven en Aken nog meer te stimuleren. Als je er op die manier naar kijkt, heeft deze regio alles in zich om uit te groeien tot een van de Europese hotspots op het gebied van biotechnologie."

 

https://www.mumc.nl/actueel/nieuws/bouwen-aan-regionale-infrastructuur-voor-ontwikkeling-biologische-medicijnen

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeRijksoverheid - VWSProeftuin Groningen NTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2020  | Home