Openbare commentaarronde voor Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose

De Gezondheidsraad geeft de gelegenheid om commentaar te leveren op de conceptversie van het advies Richtlijnen goede voeding voor mensen met hart- en vaatziekten door atherosclerose en de bijbehorende achtergronddocumenten. Dit conceptadvies gaat in op de vraag in hoeverre de Richtlijnen goede voeding toegepast kunnen worden bij mensen met atherosclerotische hart- en vaatziekten en of bepaalde aanpassingen nodig zijn. Reageren kan van 20 september tot en met 3 oktober.

https://www.gezondheidsraad.nl/actueel/nieuws/2022/09/20/openbare-commentaarronde-over-richtlijnen-goede-voeding-voor-mensen-met-hart--en-vaatziekten-door-atherosclerose

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home