Personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken zijn toegenomen

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we in de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de huisartsenpraktijken. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2021 is uitgezet en in 2022 is geanalyseerd.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s zien we dat huisartsenpraktijken één of meer personeelsknelpunten ervaren. Dit geldt met name voor knelpunten rond de functie van huisarts: bij meer dan 50% van de praktijken is de ervaren werkdruk van de huisartsen hoog en wordt er binnen een jaar een tekort aan huisartsen verwacht.

Knelpunten rondom de functie van doktersassistent vooral in het midden van het land
Knelpunten omtrent doktersassistenten in de huisartsenpraktijk concentreren zich juist in het midden van het land. Praktijken in de midden-regio’s geven vaker aan dat hun doktersassistenten een hoge werkdruk kennen, dat er bij ziekte van personeel direct problemen ontstaan en dat men moeite heeft met het vinden van ondersteunend personeel, waaronder doktersassistenten.

Lees verder op de website van het Nivel.

https://www.nivel.nl/nl/nieuws/personeelsknelpunten-huisartsenpraktijken-zijn-toegenomen

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home