Nederland versterkt internationale inzet op gezondheid

Nederland intensiveert de internationale inzet op gezondheid. De ministerraad heeft daartoe voor het eerst een kabinetsbrede Nederlandse Mondiale Gezondheidsstrategie vastgesteld op voorstel van minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het kabinet legt meer nadruk op de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd en internationale samenwerking ter voorbereiding op toekomstige pandemieën. Daarnaast gaat er extra aandacht uit naar de gevolgen van klimaatverandering op de volksgezondheid. Ook verhoogt Nederland de internationale inspanningen op gezondheid met tenminste 109 miljoen euro in 2023 tot 134 miljoen euro in 2026.

Grensoverschrijdende gezondheidsuitdagingen
De gevolgen van de coronapandemie en klimaatverandering laten zien dat gezondheidsuitdagingen complex en steeds meer grensoverschrijdend zijn. De meest kwetsbare mensen worden het hardst geraakt. Ongeveer een derde van de wereldbevolking heeft geen toegang tot betaalbare, noodzakelijke gezondheidszorg. Om hier in de toekomst beter op voorbereid te zijn en bij te dragen aan gezondheid voor iedereen, is meer internationale samenwerking en innovatie noodzakelijk. Met de nieuwe gezondheidsstrategie levert het kabinet een grotere bijdrage aan de volksgezondheid wereldwijd. Hiermee wordt ook Nederland beter beschermd.

Lees verder op de website van het Ministerie van VWS.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2022/10/21/nederland-versterkt-internationale-inzet-op-gezondheid

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2022  | Home