Geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid patiënten

Artsen worden niet verplicht om een melding te doen bij het CBR als de medische situatie van een patiënt mogelijk de rijgeschiktheid beïnvloedt. Die verantwoordelijkheid blijft bij de patiënt zelf liggen. Vanuit de KNMG, FMS, LHV en NHG zijn we tevreden met deze uitkomst, die onderdeel vormt van het project ter verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid.

Eén van de doelen van dit optimalisatietraject is te bezien of er alternatieven mogelijk zijn, die het huidige stelsel kunnen verbeteren. Een meldplicht voor artsen om betreffende patiënten te melden bij het CBR, was één van de opties die breed werd verkend.  In goed overleg met het ministerie van I&W wordt nu een informatierol voor artsen uitgewerkt.

Lees verder op de website van het  NHG.

https://www.nhg.org/actueel/nieuws/geen-meldplicht-voor-artsen-over-rijgeschiktheid-patienten

Welkom bij ArtsenApotheker.nl

carrie

ArtsenApotheker.nl staat onder redactie van Carrie Brodie-Meijer, arts en apotheker. info@artsenapotheker.nl

Follow ArtsenApotheker.nl on Twitter

 

Onze bronnen: SFKKNMPNHG NIVELGGZ Trimbos-instituut PW LHVCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)RIVM -plaatjeMinisterie VWSNTvGIVM GeBu

Copyright © 2003-2023  | Home