Inloggen

Doorbraak openbare jaarverantwoordingsplicht

Bron: LHV • dinsdag 26 maart 2024 4:55
Dankzij twee amendementen van Groenlinks/PvdA wordt de verplichting tot het aanleveren van een openbare jaarverantwoording naar verwachting voor een substantieel deel van de eerstelijnszorgaanbieders teruggebracht tot maximaal drie vragen. De Eerstelijnscoalitie, waar ook de LHV deel van uitmaakt, noemt het een belangrijke stap in het verminderen van de administratieve regeldruk voor zorgaanbieders.
www.lhv.nl/nieuws/doorbraak-openbare-jaarverantwoordingsplicht/