Inloggen

Er valt nog veel te doen om samenleving voor mensen met een beperking toegankelijk te maken

Bron: Nivel • donderdag 2 mei 2024
De deelname aan de samenleving van mensen met een beperking blijft al tientallen jaren achter bij de algemene bevolking. Een belangrijke oorzaak hiervan is de voor hun beperkte toegankelijkheid van de samenleving. Uit langlopend onderzoek van het Nivel onder mensen met een beperking en hun naasten blijkt dan niet alleen fysieke drempels, maar ook een beperking in financiële middelen en sociale contacten ertoe leiden dat zij minder mee kunnen doen. In het VN-verdrag Handicap dat sinds 2016 in Nederland geldt, wordt veel aandacht besteedt aan de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking. In februari dit jaar is de nationale strategie bepaald voor de implementatie hiervan. Hiermee wil de overheid de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen laten komen met de inhoud van het VN-verdrag.
www.nivel.nl/...ng-voor-mensen-met-een-beperking-toegankelijk-te-maken