Inloggen

Jeugdreclassering 2022, definitieve cijfers

Bron: CBS • woensdag 15 november 2023 11:00
In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen.
www.cbs.nl/...twerk/2023/46/jeugdreclassering-2022-definitieve-cijfers