Inloggen

Klokkenluiders melden toename misstanden in de zorg

Bron: Medisch Contact • vrijdag 22 maart 2024 16:45
Het Huis voor Klokkenluiders verklaarde 37 ‘vermoedens van misstanden’ gegrond in 2023. De helft hiervan kwam uit de semipublieke sector en dan met name de zorg. In eerdere jaren was dit aantal gelijk verdeeld over de publieke, semipublieke en private sector.
www.medischcontact.nl/...nluiders-melden-toename-misstanden-in-de-zorg