Inloggen

Meer aandacht nodig voor gebruik van Zeer Zorgwekkende Stoffen bij opslag en vervoer van waterstof

Bron: RIVM - Nieuws • maandag 5 februari 2024 10:53
Waterstof is een duurzame energiebron en kan een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Met behulp van vloeibare waterstofdragers kan waterstof ook vervoerd en opgeslagen worden. De chemische stoffen die hiervoor nodig zijn, kunnen echter Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen
(Zeer Zorgwekkende Stoffen
)) zijn of vormen.

www.rivm.nl/...van-zeer-zorgwekkende-stoffen-bij-opslag-en-vervoer-van