Inloggen

Meer passende zorg door nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf

Bron: NZa • donderdag 15 februari 2024 11:08
Als iemand door een acute zorgvraag niet meer zelfstandig thuis kan wonen, kan een tijdelijke opname helpen. Door een tijdelijk verblijf kan een ziekenhuisopname worden voorkomen. Ook kunnen cliënten soms eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen als zij gebruik kunnen maken van tijdelijk verblijf. Daarom is het belangrijk dat de bekostiging de verschillende vormen van tijdelijk verblijf ondersteunt. In het Advies nieuwe bekostiging tijdelijk verblijf legt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit dat een modulaire bekostiging het beste aansluit bij de praktijk en leidt tot meer passende zorg.
www.nza.nl/...passende-zorg-door-nieuwe-bekostiging-tijdelijk-verblijf