Inloggen

Meetbare doelen in regioplannen nodig

Bron: NZa • donderdag 8 februari 2024 12:58
Het afgelopen jaar hebben alle regio’s in Nederland eerst een regiobeeld en daarna een regioplan opgesteld. Hierin staan de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren om de zorg toegankelijk te houden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het een belangrijke prestatie dat alle 53 regio’s tot een regioplan zijn gekomen en structureel het gesprek voeren over de zorgvraag en het zorgaanbod in hun regio. Positief punt is dat er veel aandacht is voor preventie omdat niet alle problemen met zorg zijn op te lossen. Om de regioplannen te kunnen gebruiken als basis voor verdere beleidsplannen, is het noodzaak de plannen verder te concretiseren. Zo is het nodig om de doelen in de regioplannen specifiek, meetbaar en tijdgebonden te formuleren.
www.nza.nl/.../nieuws/2024/02/08/meetbare-doelen-in-regioplannen-nodig