Inloggen

Nieuwe beleidsregel NZa draagt bij aan samenwerkingen tussen sectoren en domeinen

Bron: NZa • woensdag 1 mei 2024 11:06
Een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders in een regio is essentieel voor de beweging naar passende zorg. De nieuwe beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stimuleert sector- en domeinoverstijgende afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over specifieke groepen patiënten. De beleidsregel geldt voor de zorg binnen de Zorgverzekeringswet en met andere domeinen. Geestelijke gezondheidszorg- en eerstelijnszorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld op basis van regionale afspraken investeren in sterkere samenwerkingen met gemeenten. De beleidsregel wordt in de vorm van een experiment voor vijf jaar ingezet per 1 mei 2024.
www.nza.nl/...raagt-bij-aan-samenwerkingen-tussen-sectoren-en-domeinen