Inloggen

NZa ontvangt 75 meldingen over extra bijbetalingen

Bron: NZa • dinsdag 3 oktober 2023 14:45
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ontving sinds april dit jaar 75 meldingen na berichtgeving over zorgaanbieders die hun patiënten een extra bijdrage vragen. Na beoordeling was er bij vijftig van de 75 meldingen aanleiding om zorgaanbieders aan te spreken op hun werkwijze. Het merendeel van deze meldingen ging over de voetzorg. Het blijkt dat er bij patiënten onduidelijkheid is over de eigen bijdrage die zij moeten betalen voor cosmetische voetzorg. De NZa ontving daarnaast meldingen over fysiotherapeuten en, wat later bleek, eigen bijdragen voor ongecontracteerde zorg binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het in rekening brengen van al dan niet vrijwillige bijdrage is niet toegestaan. Het is aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om goede afspraken te maken over de vergoedingen van zorg die geleverd wordt. Als zij hier niet uitkomen is het niet de bedoeling dat de patiënt hiermee belast wordt.
www.nza.nl/...10/03/nza-ontvangt-75-meldingen-over-extra-bijbetalingen