Inloggen

Ook in 2021 is er ruimte voor verbetering in voorschrijven aan mensen in de laatste levensfase

Bron: Nivel • maandag 25 maart 2024
Ook in 2021 is er ruimte voor verbetering in het voorschrijven van medicatie aan mensen in de laatste levensfase.
Zorgprofessionals en beleidsmakers hebben een groeiende focus op het verbeteren van de kwaliteit van palliatieve zorg, waarbij het gebruik van kwaliteitsindicatoren een rol speelt. Vier van zulke indicatoren, specifiek gericht op medicatie, zijn in 2017 en in 2021 gemeten bij een steekproef van mensen die zijn overleden aan een aandoening die gepaard gaat met een mogelijke behoefte aan palliatieve zorg én die tot hun overlijden stonden ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Niet voor al deze indicatoren zijn wenselijke uitkomsten gemeten, noch in 2017 noch in 2021. Dit suggereert dat er bij huisartsen nog ruimte voor verbetering is in het voorschrijven van medicatie in de laatste levensfase. Dit onderzoek is het vierde binnen het samenwerkingsproject Leren en Verbeteren in de Palliatieve Zorg (LeVePZ), waar het Nivel deel van uitmaakt.
www.nivel.nl/...f&utm_medium=email&utm_term=0_-1204b84246-%5BLIST_EMAI