Inloggen

Ook in 2024 COVID-19-vaccinatie voor 60-plussers en medische risicogroepen

Bron: Gezondheidsraad • dinsdag 26 maart 2024
De Gezondheidsraad adviseert om net als in 2023 in het najaar COVID-19-vaccinatie aan te bieden aan 60-plussers, aan medische risicogroepen en aan medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten. Een aanbod aan alle zwangeren is in de huidige situatie niet meer nodig volgens de raad.
De Gezondheidsraad adviseert om in 2024 meer inspanningen te leveren om alle groepen die voor COVID- 19-vaccinatie in aanmerking komen goed te bereiken, zodat zij zelf een weloverwogen keuze kunnen maken om al dan niet gebruik te maken van het aanbod. In 2023 was de deelnamegraad onder bepaalde groepen relatief laag. De raad acht het waarschijnlijk dat dat deels is veroorzaakt doordat deze doelgroepen onvoldoende zijn bereikt.
www.gezondheidsraad.nl/...e-voor-60-plussers-en-medische-risicogroepen